Zmiana rektora seminarium

Biskup Andrzej Siemieniewski mianował nowego kapłana odpowiedzialnego za formację kandydatów do kapłaństwa.

Mimo że przekazanie obowiązków nastąpi dopiero pod koniec czerwca, już dzisiaj, a więc w święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, została upubliczniona informacja o decyzji biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego ws. pełnienia obowiązków rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.

Zgodnie z wolą ordynariusza diecezji legnickiej dotychczasowego rektora ks. Piotra Kota zastąpi ks. Tomasz Metelica. 

Ks. Piotr Kot pełnił funkcję rektora WSD od roku 2013. Od dwóch lat, po przeniesieniu formacji alumnów do Wrocławia, pełnił też obowiązki delegata biskupa legnickiego do spraw kontaktu z klerykami tam się formującymi. Te obowiązki 1 lipca br. przejmie ks. Tomasz Metelica. W tym momencie nominat pełni funkcję duszpasterza powołań diecezji legnickiej oraz jest prefektem etapu propedeutycznego w Świdnicy (dla diecezji legnickiej, świdnickiej oraz wrocławskiej).

Mimo przeniesienia formacji do Wrocławia, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej nadal jest elementem składowym formacji duszpasterskiej naszej diecezji. Kapłan pełniący funkcję rektora w imieniu biskupa diecezjalnego dba o różne etapy formacji do kapłaństwa m.in. moment przyjmowania kandydatów do seminarium, etap formacji intelektualnej oraz duchowej (m.in. kierowanie na praktyki w parafiach czy też dbanie o podtrzymanie tożsamości diecezji legnickiej kleryków we Wrocławiu) czy moment dopuszczania poszczególnych kandydatów do przyjęcia posług (np. akolitatu) i święceń (tak diakonatu jak prezbiteratu). 

Ks. Piotr Kot jest także wikariuszem biskupim ds. ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej zaś ks. dr Tomasz Metelica jest głównym przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na Jasną Górę oraz do Krzeszowa.

« 1 »