Legnica. Nabożeństwo do ojca pustyni

Jak w każdą trzecią sobotę miesiąca, wierni poproszą Boga o uzdrowienie i uwolnienie za przyczyną żyjącego w IV wieku biskupa z Thmuis.

Już od ponad dwóch lat w każdą trzecią sobotę miesiąca w legnickim sanktuarium św. Jacka odbywa się nabożeństwo ku czci św. Serapiona z Thmuis, połączone z namaszczeniem olejami świętego ojca pustyni.

Legnica. Nabożeństwo do ojca pustyni   W trakcie spotkań jest okazja do dawania świadectw o łaskach uproszonych za przyczyną świętego biskupa z Egiptu. Jakub Zakrawacz /Foto Gość

Popularny za naszą zachodnią granicą święty, w Polsce pozostaje prawie nieznany. - Serapion żył w IV w. i jest twórcą wielu modlitw. Niektóre z nich znalazły się w zbiorze modlitw liturgicznych, a po części zostały przyjęte w Rytuale Rzymskim - o jednym z tzw. ojców egipskich opowiadał ks. Darek, kapłan posługujący przy legnickim sanktuarium.

O żyjącym w IV wieku św. Serapionie z Thmuis najwięcej możemy dowiedzieć się z martyrologium rzymskiego (księgi liturgicznej, zawierającej łącznie blisko 5.600 imion błogosławionych i świętych). Był mnichem i praktykował ascezę. Gdy został mianowany biskupem Thmuis w dolnym Egipcie, zaciekle walczył z szerzącym się wówczas na potęgę arianizmem (herezja mówiąca m.in. o odrzuceniu dogmatu o Trójcy Świętej i podważająca boskość Jezusa). Św. Serapion swoją działalność przypłacił wygnaniem. Zmarł śmiercią naturalną, lecz za swoje cierpienia poniesione za wiarę, otrzymał tytuł wyznawcy. Jest zaliczany do tzw. ojców egipskich, ojców pustyni.

Legnickie nabożeństwo ku jego czci składa się m.in. z odczytania przetłumaczonych z języka niemieckiego tekstów jego modlitw; uwielbienia Boga czy rozważania słowa Bożego. Pod koniec każdy może otrzymać również namaszczenie olejem św. Serapiona. Nabożeństwo stanowi nie tylko okazję do zanoszenia swych próśb, ale  jest pomocne także w wybaczeniu bliźnim doznanych cierpień i krzywd. - Olej ma charakter ochronny (egzorcyzmujący) od ataków złego ducha oraz uzdrawiający, również jeżeli chodzi o rany duchowe - tłumaczył ks. Darek. - To sakramentalium. Udzielić go może tylko kapłan albo diakon - dodał. 

Legnica. Nabożeństwo do ojca pustyni   Słoiczki z olejem pobłogosławionym według modlitwy św. Serapiona z Thmuis. Jakub Zakrawacz /Foto Gość

Co jednak w skuteczności tego nabożeństwa jest najważniejsze? - Modlitwa i wspomniane namaszczenie mają bardzo skuteczne działanie, które jednak zależy od wiary osoby proszącej o uzdrowienie i jej gotowości na nawrócenie - podkreślał ks. Darek. 

Najbliższe nabożeństwo ku czci św. Serapiona  rozpocznie się w sanktuarium św. Jacka w Legnicy w sobotę 20 maja Eucharystią o godz. 18.  

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..