Nowy numer 08/2024 Archiwum

Akademia wystartowała!

W ostatnią sobotę odbyła się inauguracja Akademii Myśli Chrześcijańskiej.

W sobotę 16 października 2021 roku, w uroczystość św. Jadwigi – Patronki Polski i Śląska, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy nowy rok formacyjny zainaugurowali studenci Akademii Myśli Chrześcijańskiej oraz Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Uczestnicy wydarzenia zgromadzili się na Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. dra Piotra Kota, rektora seminarium. Liturgię uświetnił śpiew chóru i oprawa muzyczna tworzona przez członków Instytutu.

Ksiądz rektor w homilii skierowanej do uczestników zgromadzenia wskazał, że w kontekście życia św. Jadwigi oraz św. Jana Pawła II można dobrze zrozumieć sens słów Jezusa z Ewangelii według św. Marka: „Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką”. Pełnienie woli Bożej polega na posiadaniu tych samych pragnień i celów, które można odkrywać w zamyśle Boga, poprzez lekturę Pisma Świętego, osobiste życie sakramentalne i uczestnictwo w Kościele jako Ciele Chrystusa, dla którego On jest Głową. To droga świętości, po której Bóg doprowadził św. Jadwigę i św. Jana Pawła II do pełni życia, do której zaprasza każdego człowieka. Na zakończenie Eucharystii wybrzmiał hymn „Gaude Mater Polonia”, śpiewany tradycyjnie podczas inauguracji.

Po liturgii studenci Akademii Myśli Chrześcijańskiej zgromadzili się w auli WSD, aby wysłuchać wykładu otwierającego nowy rok akademicki 2021/2022. Prelekcję zatytułowaną „Święta Jadwiga w dziejach Śląska” wygłosiła Pani prof. dr hab. Kazimiera Jaworska z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Pani Profesor najpierw zaprezentowała św. Jadwigę, żonę Henryka Brodatego, jako spokrewnioną ze znaczącymi dworami europejskimi, matkę siedmiorga dzieci – w tym Sługi Bożego księcia Henryka II Pobożnego, który zginął w bitwie pod Legnicą – jako kobietę mocno stąpającą po ziemi. Św. Jadwiga potrafiła wykorzystać dla dobra innych realia polityczno-społeczne, w których żyła. Przy tym nie utraciła głębokiego przywiązania do Chrystusa. Św. Jadwiga była człowiekiem głębokiej wiary. Inspirację do swojej działalności społecznej i charytatywnej czerpała od Boga, którego poznawała na modlitwie i w sumieniu. Wpływ św. Jadwigi na dzieje Polski jest nie do przecenienia, także na najnowszą historię naszej Ojczyzny. Jest Patronką polsko-niemieckiego pojednania, które w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku dokonało się niejako „nad jej grobem”. Dzięki temu stało się możliwe ustabilizowanie zachodnich granic Polski na początku lat siedemdziesiątych XX w.

Na zakończenie uroczystej akademii Uczestnicy otrzymali indeksy i plan zajęć w nowym roku akademickim. Jednym z ważniejszych wydarzeń, w którym w najbliższym czasie wezmą udział studenci AMC, będzie diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej w dniu 13 listopada 2021 roku.

Wszystkie osoby, które poszukują głębszego rozumienia wiary i świata, a także pragną spędzić czas we wspólnocie Akademii Myśli Chrześcijańskiej, mogą jeszcze zgłosić chęć udziału w projekcie. Zajęcia odbywają się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy w terminach zamieszczonych na stronie internetowej diecezji legnickiej, w zakładce: Instytucje / Akademia Myśli Chrześcijańskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy