Legnica. Zaprzysiężenie rady

W parafii pw. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela od dzisiaj działa nowa rada parafialna.

Została zaprzysiężona na nową kadencję podczas sumy w niedzielę 31 stycznia. Jak wyraźnie wskazuje statut parafialnej rady duszpasterskiej w diecezji legnickiej, "głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego w parafii. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania: (...) wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i w przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno-moralnego różnych środowisk parafii, (...) wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego, (...) udział w opracowaniu razem z proboszczem rocznego parafialnego planu duszpasterskiego w oparciu o ogólnopolski program duszpasterski Konferencji Episkopatu Polski i ewentualny program diecezjalny (...)".

Każdy z członków złożył uroczyste przyrzeczenie: Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której dotykam swoją ręką.

- Przyjęłam zaproszenie księdza proboszcza do dołączenia do rady parafialnej. Nigdy jeszcze do żadnej nie należałam. Myślę, że moja zgoda wynikała z potrzeby brania odpowiedzialności za naszą parafię, za życie naszej wspólnoty - mówi pani Beata.

Podobne założenie przyświeca pani Barbarze, która podkreśla, że trzeba aktywizować świeckich w parafiach. - Gdy składałam przyrzeczenie, serce waliło mi jak oszalałe. Bardzo to przeżywałam. Jest to jakiś nowy etap w moim życiu. Trzeba bardziej ożywiać nas, świeckich. Warto wspierać księdza proboszcza. Kilkanaście lat temu w mojej klatce w bloku może ze dwie rodziny nie chodziły do kościoła. Dzisiaj może chodzą ze dwie. Proporcje się odwracają. Jest to robić w parafii, jest kogo ewangelizować. Jest dużo pracy więc chętnie pomogę - mówi pani Barbara.

Kadencja PRD trwa 5 lat.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..