Nowy numer 44/2020 Archiwum

Grissoviensis na półce

Właśnie ukazała się książka cenna dla miłośników kultury Dolnego Śląska.

Chodzi o publikację „Twórczość wielogłosowa ku czci świętego Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne”. Jej autorem jest ks. Łukasz Kutrowski, kapłan diecezji legnickiej.

To owoc jego badań nad muzykaliami z biblioteki sióstr benedyktynek w Krzeszowie. Termin „muzykalia” to szerokie pojęcie. Mieści w sobie wszelkiego rodzaju muzyczne wytwory człowieka, m.in. zapisy nutowe i fonograficzne, instrumenty, a także różnego rodzaju przedmioty służące wykonywaniu muzyki bądź ją opisujące.

− Ograniczyłem się do rękopisów i starodruków, choć tych jest o wiele mniej. W moich badaniach skoncentrowałem się na muzycznych manuskryptach z okresu od połowy XVII wieku do 1810 roku, czyli do czasu kasaty zakonu przez władze pruskie. Obejmuje on dzieła muzyki wielogłosowej, czyli przeznaczonej na chór 4-głosowy (chłopięco-męski) z towarzyszeniem orkiestry o niewielkim, kameralnym składzie (najczęściej dwoje skrzypiec, altówka, wiolonczela, organy, czasem flet, trąbka, zwana w tamtych czasach clarini) − wyjaśnia ks. Łukasz.

− Utwory te przeznaczone były do wykonywania podczas liturgii i nabożeństw. Znajdziemy wśród nich zatem liczne opracowania części stałych Mszy św., Msze żałobne, części zmienne Mszy, antyfony maryjne, litanie i inne. Gdybyśmy chcieli porównać z czymś wartość kulturową i estetyczną tych utworów, to bazylika krzeszowska z jej monumentalizmem i przepychem obrazuje to najlepiej – mówi ks. Kutrowski. Obecnie wszystkie utwory są zdeponowane w bibliotece sióstr benedyktynek w Krzeszowie i są własnością diecezji legnickiej. Ponieważ dostęp do oryginałów jest ograniczony ze względu na ochronę tych zabytkowych materiałów, kilka lat temu zostały one zdigitalizowane i są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki Cyfrowej Diecezji Legnickiej. Książka rozpoczyna serię wydawniczą poświęconą szeroko pojętej muzyce Krzeszowa.

− Została ona zatytułowana „Studia Musica Grissoviensia”, co się tłumaczy: „Muzyczne Studia Krzeszowskie”. Ma ona zawierać wszelkie publikacje naukowe oraz wydania nutowe związane z krzeszowskimi muzykaliami, a także muzyką organową Krzeszowa. Jest więc co badać, analizować, opisywać, popularyzować i ostatecznie wykonywać. W serii tej planuję wydać prace naukowe, artykuły, monografie, a wreszcie same dzieła w formie partytur i nagrań – mówi ks. Łukasz.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama