Nowy numer 3/2021 Archiwum

Specjaliści od duchowej opieki

Podsumowaniem całorocznej pracy katechetycznej z wychowankami zgorzeleckiego ośrodka było przyjęcie przez nich – po raz pierwszy w jego historii − sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu jest placówką publiczną dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, dla dzieci i młodzieży z autyzmem, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Takie osoby mają często problem nawet z podstawowymi formami komunikacji z otoczeniem. To podnosi poprzeczkę w pracy z nimi nawet, a może w szczególności, w temacie wiary. Dlatego, jak podkreślił w rozmowie z „Gościem Legnickim” ks. Jarosław Kowalczyk, dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, tym większa zasługa miejscowych katechetów, którzy w ciągu roku szkolnego przygotowywali podopiecznych SOSW do przyjęcia sakramentów, w tym bierzmowania. Instytucja ta, co nie jest wcale oczywiste, zapewnia bowiem opiekę katechetyczną dla swoich wychowanków.

40 osób, obecnych oraz byłych wychowanków SOSW, przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 30 maja, czyli na zakończenie i podsumowanie całorocznej katechetycznej pracy formacyjnej w Ośrodku. Wydarzenie miało miejsce w kościele pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu podczas ostatniej wizyty bp. Marka Mendyka i było dla wszystkich wielkim świętem. To owoc współpracy ks. Macieja Wesołowskiego, miejscowego proboszcza, z pracownikami ośrodka oraz dyrektor Małgorzatą Łasek-Dowiat na czele.

Ksiądz Kowalczyk podkreśla, że nie ma sztywnych wytycznych, jakimi można by się kierować przy podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu bądź nie osób z różnymi stopniami niepełnosprawności do przyjmowania sakramentów. Niezbędne jest więc w takich przypadkach stałe towarzyszenie wychowankom po to, by realnie ocenić, czy ci wiedzą, w czym mają uczestniczyć. Mądrość katechetów zadecydowała i z ust bp. Marka mogły paść słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Przyjęcie Ducha i namaszczenie krzyżmem stały się dopełnieniem i potwierdzeniem faktu, że w pełni zstąpił On na tych młodych ludzi. – Uczniowie z niepełnosprawnością lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką każdego dnia zmagają się ze swym cierpieniem, mężnie wyznając wiarę w Chrystusa Ukrzyżowanego, i to właśnie oni potrzebują umocnienia Ducha Świętego. Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, nauczyciele specjaliści skorzystali ze wspomagających i alternatywnych form komunikacji AAC − wyjaśnia M. Łasek-Dowiat. − Opracowali karty z rachunkiem sumienia, które zostały wykorzystane w czasie spowiedzi. Uczniowie, którzy nie mówią, mogli wypowiedzieć się podczas sakramentu symbolem graficznym – tłumaczy Wioleta Kowalewska, jedna z katechetek. W czasie Mszy św. zaś, jako wyraz jedności, Modlitwa Pańska była poparta gestami programu językowego Makaton. − Nie wszyscy z podopiecznych mówią, ale każdy mógł pokazać określone gesty − tłumaczy dyrektor placówki.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama