Nowy numer 21/2024 Archiwum

Lubań. Konferencja dla księży na wysypisku przejdź do galerii

W bardzo nietypowym, ale nie przypadkowym miejscu odbyła się konferencja poświęcona ekologii.

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu zaprosił duchownych oraz przedstawicieli 14 gmin z rejonu Lubania na I Konferencję Szkoleniową Duchowieństwa poświęconą systemowi gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze działania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu. Jak tłumaczył Michał Turkiewicz, prezes ZGiUK, posiadane przez nich instalacje należą do najnowocześniejszych w Polsce. Najsłabszym ogniwem systemu zbiórki i selekcji odpadów pozostają jednak ludzie.

- Jesteśmy świadomi, jak bardzo ważnym ogniwem tego systemu jest edukacja ekologiczna. Bez niej nie ma właściwego funkcjonowania systemu i nie będzie zamierzonych efektów. Wydajemy materiały edukacyjne, organizujemy konferencje i dni otwarte, przyjeżdżają do nas dzieci, dorośli, koła gospodyń i strażacy. Jednak od dwóch lat chodziła mi po głowie myśl, by w ten system edukacji włączyć bardzo ważną grupę społeczną, jaką są kapłani mieszkający na terenie działania naszego RIPOK-u. Macie możliwość kształtowania sumień i postaw wiernych. Podzieliłem się tą myślą z dziekanem lubańskim, włączył się w to też Urząd Marszałkowski i wspólnie organizujemy pierwszą konferencją szkoleniową dla duchowieństwa o systemie gospodarki komunalnej - tłumaczył prezes.

Pretekstem do konferencji była 4. rocznica ogłoszenia encykliki Laudato Si` papieża Franciszka. Wykład o dokumencie wygłosił ks. Bogusław Wolański:

- Źródłem niszczenia Ziemi jest grzech, nasze dążenie do partykularnego, nieliczącego się z innymi ludźmi, używania zasobów. Dlatego papież Franciszek używa sformułowania stworzonego przez papieża Jana Pawła II o potrzebie „nawrócenia ekologicznego”. Chcąc zapamiętać przesłanie płynące z encykliki Laudato Si`, warto zapamiętać trzy słowa, które sprawią, że będziemy mogli razem dbać o przyrodę: 1) wspólnota, bo tylko działając wspólnie, nie będziemy egoistami i będziemy myśleć o innych; 2) wdzięczność, bo jest to uznanie, że świat jest darem otrzymanym z miłości Ojca; 3) bezinteresowność, bo tylko gotowość do wyrzeczeń oraz wielkoduszne gesty zmieniają nas i świat dookoła nas. Nawet jeżeli po ludzku coś stracimy, Bóg później nam odda w bardzo piękny, obfity i nieraz zaskakujący sposób - mówił ks. dr Bogusław Wolański.

Konferencja odbyła się pod patronatem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy