Nowy numer 47/2020 Archiwum

Jej twarz jakby jaśniała

Maj i czerwiec to czas Pierwszych Komunii św., także tych wczesnych. W legnickiej parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej każdego roku kilkoro dzieci przyjmuje ten sakrament jednak jeszcze wcześniej niż ich rówieśnicy. W tym roku odbyło się to w trzecim tygodniu kwietnia.

Jest to pomysł księdza Wiesława Walendzika, proboszcza miejsca.

Trzykrotnie przyrzekali

– Kończyłem seminarium, którego patronem jest św. Pius X.  Mówię o nim dlatego, że to ten papież wprowadził przywilej wcześniejszej Komunii św. Od jego czasów jej przyjmowanie jest wykluczone tylko dla dzieci poniżej 5. roku życia – wyjaśnia proboszcz. – Realnie spotkałem się z tym wyzwaniem jeszcze w czasach kleryckich, kiedy posługiwaliśmy we wrocławskich klinikach dla dzieci. Był tam pewien chłopczyk z Kamiennej Góry, którego rodzice wiedzieli, że nie dożyje uroczystości pierwszokomunijnej. Prosili więc, by mógł ten sakrament przyjąć wcześniej – opowiada ks. Wiesław. Można jednak zadać pytanie, jak powinno być w wypadkach nie aż tak ekstremalnych. Kto może być dopuszczony do Pierwszej Komunii św.? Do kogo należy to rozeznanie?

– Żywię coraz głębsze przekonanie, że proboszcz nie powinien być jedynym decydentem. Postawienie sprawy tak, że zależy to tylko i wyłącznie od woli księdza, wydaje mi się błędem. Rodzice tych dzieci trzykrotnie uroczyście przyrzekali przed Bogiem i Kościołem doprowadzić swoje dzieci do dojrzałości chrześcijańskiej. Najpierw w kancelarii podczas spisywania protokołu przedmałżeńskiego. Drugi raz w czasie liturgii sakramentu małżeństwa, gdy padło bardzo konkretne pytanie: „Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?”. Trzeci raz – kiedy przynieśli to dziecko do chrztu. Również wtedy kapłan pytał o jego katolickie wychowanie. Tak więc widać, że obowiązek przygotowania dziecka do tego, by dojrzewało w wierze, do kolejnych sakramentów, spoczywa na mamie i tacie. A jaka jest rola księdza? Tylko pomocnicza. Kapłan ma inspirować, podpowiadać jak prowadzić dziecko – mówi ks. Walendzik. W dokumentach I Synodu Diecezji Legnickiej znajduje się „Instrukcja o przygotowaniu do inicjacji sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii”.

Napisano w niej m.in.: „(...) Przygotowanie dzieci (...) jest obowiązkiem rodziców oraz (...) proboszcza (...). Przygotowanie kandydatów odbywa się (...) w rodzinie, parafii i szkole”. Dalej dokument wskazuje, że dopuszczenie do wcześniejszej inicjacji może się odbyć pod pewnymi warunkami: „(...) a) prośba rodziców i zapewnienie o pogłębianiu religijnego wychowania dziecka; b) rozpoznanie ze strony proboszcza i katechetów, czy dziecko jest odpowiednio przygotowane oraz czy istnieje właściwa atmosfera religijno-moralna w środowisku, w którym się wychowuje; c) dziecko będące w niebezpieczeństwie śmierci”.

By bezgranicznie Mu ufały

W Legnicy do wczesnej Pierwszej Komunii przystępują głównie dzieci, których rodzice od lat formują się w Domowym Kościele, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło–Życie. – W przygotowaniu do wcześniejszej Pierwszej Komunii nie jest najważniejsze, żeby dzieci umiały na pamięć katechizm, wszystkie modlitwy – to przyjdzie z czasem.

Natomiast każdego dnia staramy się wdrażać nasze dzieci w chrześcijaństwo. Uświadamiamy im, jaki jest Bóg, uczymy rachunku sumienia, różnych modlitw, ale także mówienia do Boga własnymi słowami. Pokazujemy swoim życiem i w codziennych rozmowach, że najważniejszy jest Pan Bóg, i czynnie uczestniczymy w życiu Kościoła, nie tylko podczas Mszy niedzielnych, ale także podczas różnych nabożeństw, rekolekcji, sakramentów. Bardzo ważne jest dla nas, żeby zasiać w sercach naszych dzieci miłość do Boga i świadomość, że On bardzo je kocha, i żeby one, tak jak potrafią, odwzajemniały tę miłość, jak najczęściej przyjmowały Go do swojego serca i bezgranicznie Mu ufały – tłumaczy Magdalena Konieczek, mama jednego z chłopców, który w kwietniu przystąpił do I Komunii Świętej. Podobne doświadczenia ma Anna Walasiak, której dzieci także przystąpiły do wcześniejszej Komunii.

– Teraz przystąpiła do niej nasza córka. Cztery lata temu zrobił to nasz syn. W przygotowaniach ksiądz zwracał uwagę na spełnienie trzech warunków. Pierwsze to dobra spowiedź, druga – świadomość, kto jest w Najświętszym Sakramencie, a trzecie to... czyste uszy. To ostatnie, aby dobrze słuchać mamy i taty – mówi pani Anna. – Może to wydawać się dziwne, ale dla mnie widok mojej córki zaraz po przyjęciu Pana Jezusa w Komunii św. był nie do zapomnienia. Jej twarz jakby jaśniała. Naprawdę. Jakby promieniała. Dzieci pozostały dziećmi, mój syn buntuje się i bywa czasem niesforny, ale widzę, że bardzo szanuje możliwość przyjęcia Komunii św. Nawet moja córka w jakiś dziwny, pozytywny sposób dojrzała – jak na swój wiek oczywiście – dodaje legniczanka.

Ważne dla całej wspólnoty

Osobą, która szczególnie odpowiada w Polsce za dobrą współpracę rodziców, kapłanów i katechetów w formacji dzieci i młodzieży, jest biskup pomocniczy diecezji legnickiej Marek Mendyk. Hierarcha zwraca uwagę, że sam fakt możliwości dopuszczenia do wcześniejszej Komunii św. przez Kościół to jedno, ale ważne są też inne czynniki, które warto, żeby proboszczowie rozpatrywali w kontekście dopuszczania dzieci do tak wczesnego pełnego udziału w Eucharystii. Zwraca uwagę chociażby na wspólnotowy wymiar takiego wydarzenia, mówiąc, że tak samo jak chrzest dziecka bądź osoby dorosłej nie dokonuje się ono tylko dla niej samej, ale jest także znakiem budującym wspólnotę parafialną, do której dołącza nowy członek.

– Dlatego piękna i wartościowa jest uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w parafii. Warto patrzeć na dokumenty I Synodu Diecezji Legnickiej, które powstały w wyniku wspólnej pracy osób duchownych i świeckich. Zostały też zaakceptowane przez Stolicę Apostolską. W tych dokumentach jest wskazanie na wartość chociażby przygotowania, jakie dziecko przechodzi podczas nauki na szkolnej katechezie. Należy pamiętać, że sama lekcja religii w szkole nie wystarczy za przygotowanie do Pierwszej Komunii św. Potrzebna jest katecheza parafialna. Wartością jest też wspólnotowe przystąpienie do Stołu Pańskiego, razem z grupą klasową, razem z rodziną. To fakt, że przed laty praktyka wcześniejszych Komunii św. była powszechniejsza, np. na Śląsku. Obecnie się to bardzo zmienia. Dlatego też nasza Komisja Wychowania Katolickiego przygotowuje instrukcję, która będzie odnosiła się do przygotowania tej ważnej uroczystości, jaką jest przyjęcie przez dzieci I Komunii Świętej – tłumaczy bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.


Dokument Stolicy Apostolskiej

Papież Pius X 8 sierpnia 1910 r. wydał dekret „Quam singular Christus amore”, nakazujący wszystkim kapłanom na świecie dopuszczać dzieci do Stołu Pańskiego, gdy tylko będą umiały odróżnić Chleb Eucharystyczny od chleba zwykłego. Ojciec Święty podkreślił, że do „pierwszej spowiedzi i Komunii św. nie jest konieczna pełna i doskonała znajomość nauki chrześcijańskiej”. Zaznaczył też, że po przyjęciu przez dziecko wczesnej Komunii św. konieczna jest dalsza katechizacja.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama