GN 3/2021 Archiwum

Papież jest z wami!

Wizyta Jana Pawła II była bezpośrednią konsekwencją jego własnej decyzji o utworzeniu diecezji legnickiej. Pięć lat po tym fakcie błonia na poradzieckim lotnisku zapełniły się setkami tysięcy wiernych.

Na Mszę św. 2 czerwca 1997 r. ludzie przyjechali, aby spotkać się z papieżem Polakiem, posłuchać jego słów i nasycić się szczerą, wrażliwą i głęboką wiarą, której Jan Paweł II był krynicą. Na terenie należącym jeszcze do niedawna do Armii Radzieckiej papież mówił m.in. o wielkiej historii tej ziemi i godności ludzi pracy.

„Wasza diecezja jest młoda, ale chrześcijaństwo na tych ziemiach ma swoją długą i bogatą tradycję. Pamiętamy, że Legnica to miejsce historyczne – miejsce, na którym książę piastowski Henryk Pobożny, syn św. Jadwigi, stawił czoło najeźdźcom ze Wschodu, Tatarom, wstrzymując ich groźny pochód ku Zachodowi. Z tego powodu, choć bitwa była przegrana, wielu historyków uznaje ją za jedną z ważniejszych w dziejach Europy. Ma ona również wyjątkowe znaczenie z punktu widzenia wiary. Trudno określić, jakie motywy przeważały w sercu Henryka. Chęć obrony ojczystej ziemi i udręczonego ludu, czy też wola powstrzymania wojsk mahometańskich zagrażających chrześcijaństwu? Wydaje się, że te motywy były nierozłączne. Henryk, oddając życie za powierzony jego władzy lud, równocześnie oddawał je za wiarę Chrystusową. I to był znamienny rys jego pobożności, którą ówczesne pokolenia dostrzegały i zachowały jako przydomek” – mówił papież.

Jan Paweł II odniósł się wtedy także do kwestii społecznych, ważnych w budującym młodą demokracją państwie: „(...) zmieniają się czasy, zmieniają się okoliczności, wciąż jednak pośród nas są ludzie, którzy potrzebują głosu Kościoła i głosu papieża, aby zostały wypowiedziane ich troski, bóle i niedostatki. Oni nie mogą się zawieść. Oni muszą wiedzieć, że Kościół był i jest z nimi, i że jest z nimi papież. Że obejmuje sercem i modlitwą każdego, kogo dotyka cierpienie. I papież będzie mówił o problemach społecznych, bo tu zawsze chodzi o człowieka – o konkretną osobę”. Ojciec Święty przypomniał także w Legnicy, jak ważne są dla niego problemy bezrobocia. „(...) trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby temu zjawisku zapobiec”, mówił. „Praca jest bowiem dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa. Przez pracę (...) człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także (...) poniekąd bardziej »staje się człowiekiem«. (...) Gorąco proszę Boga, aby wszyscy ci, którzy pragną uczciwie zdobywać chleb pracą własnych rąk, mieli ku temu właściwe warunki” – powiedział Jan Paweł II na legnickim lotnisku.

Podczas tej pamiętnej, czerwcowej Mszy św. Ojciec Święty koronował wizerunek Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, jeden z największych skarbów kultury duchowej, w jakie bogata jest nasza diecezja. Jan Paweł II przejechał później ulicami miasta, witany przez tysiące jego mieszkańców i przyjezdnych z całej Polski. Później modlił się w młodej jeszcze wówczas legnickiej katedrze.

Podróż apostolska Jana Pawła II z maja i czerwca 1997 r. przebiegała pod hasłem: „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” i obejmowała wizyty m.in. we Wrocławiu, Legnicy, Gorzowie Wielkopolskim, Gnieźnie, Poznaniu, Kaliszu, Zakopanem, Ludźmierzu, Krakowie i Krośnie.

Owoce tej wizyty żywe są do dziś, zarówno w aspekcie materialnym, jak i duchowym. Do tych pierwszych zaliczyć można z całą pewnością szkoły noszące imię Jana Pawła II, rozsiane po całej diecezji, czy biegi papieskie, organizowane co roku w czerwcu w wielu naszych miastach.

Pielgrzymka ta związana była, zgodnie z życzeniem papieża, z 46. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, który odbywał się wówczas we Wrocławiu. Miała także związek z europejskimi obchodami 1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama