Nowy numer 2/2021 Archiwum

Zaproście Matkę!

„Maryja pragnie być obecna wśród Ludu tej ziemi” – pisał 20 lat temu św. Jan Paweł II do wiernych diecezji legnickiej. Jest ku temu okazja również w tym roku.

Duszpasterze krzeszowskiego sanktuarium Matki Bożej Łaskawej zaproponowali wspólnotom parafii diecezji legnickiej możliwość zorganizowania peregrynacji kopii cudownego wizerunku Królowej Sudetów. Propozycja ta ma związek ze zbliżającą się 20. rocznicą koronacji cudownej ikony, dokonanej przez papieża Jana Pawła II. Odbyła się ona podczas Eucharystii na legnickim lotnisku 2 czerwca 1997 roku. Dlatego kustosz krzeszowskiego sanktuarium ks. Marian Kopko wystosował do wszystkich proboszczów okazjonalny list, w którym zachęca ich, „(...) aby wraz ze swoimi wspólnotami parafialnymi przyłączyli się do tej peregrynacji. Od XIII w. wierni modlą się przed ikoną Łaskawej Pani, dostępując wielu łask. (...) Naszym pragnieniem jest, aby poprzez pielgrzymowanie cudownego wizerunku maryjnego przez diecezję jak największej liczbie osób umożliwić modlitwę za pośrednictwem Łaskawej Pani Krzeszowskiej oraz dostąpienie wielu łask”.

Powrót po 20 latach

Pomysł wędrówki wizerunku głównej patronki diecezji po parafiach nie jest jednak nowością. Taka peregrynacja już bowiem raz się odbyła – 20 lat temu. Parafie legnickie odwiedzi już wkrótce ta sama kopia. – Jest to bardzo omodlony obraz – mówi Grzegorz Żurek, kierownik ds. sanktuarium w Krzeszowie. Wizerunek ten został wykonany specjalnie na peregrynację, która poprzedzała wizytę św. Jana Pawła II w Legnicy. Ojciec Święty pobłogosławił go 5 stycznia 1996 r., odwiedziny wszystkich parafii rozpoczęły się zaś 25 marca tego samego roku, a zakończyły 10 września 1997 roku. Przez ten czas kopia dotarła do 532 kościołów parafialnych, filialnych i kaplic w 31 ówczesnych dekanatach diecezji legnickiej (część z nich od 2004 r. należy do diecezji świdnickiej, a wielu dzisiejszych parafii jeszcze wówczas nie było). Wizyta był obowiązkowa w każdej parafii – obecnie jest dobrowolna. Dodatkowo księża z Krzeszowa deklarują, że oni zorganizują cały transport, a także towarzystwo kapłana, który może poprowadzić rekolekcje. Już teraz do kalendarza odwiedzin zostały zgłoszone parafie w Karpaczu oraz Starej Kamienicy. Do tej pory kopia opuszczała sanktuarium jedynie na legnickie uroczystości odpustowe katedry (29 czerwca). Dodatkowo w zeszłym roku odwiedziła uczestników Spotkania Młodych w Legnickim Polu.

Pragnienie papieża

Na rozpoczęcie pamiętnej peregrynacji sprzed 20 lat ówczesny biskup legnicki Tadeusz Rybak w liście pasterskim na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w 1996 r. napisał: „(...) zbliżające się trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, jak i czekające nas niezwykłej wagi wydarzenia w naszej diecezji, wymagają nie tylko zewnętrznego przygotowania, ale nade wszystko przygotowania duchowego. To przygotowanie będzie złączone z nawiedzeniem każdej parafii i każdej świątyni przez Maryję w wizerunku przedstawiającym oblicze Matki Bożej Krzeszowskiej. Hasłem obecnego Nawiedzenia jest wezwanie: »Z Maryją w trzecie tysiąclecie, Kościół żywy w rodzinie, parafii, diecezji, narodzie!«, Również Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II nie było obojętne zawężanie relacji z Maryją przez wiernych diecezji legnickiej. Pobłogosławił dziełu peregrynacji, a dodatkowo skierował do wiernych diecezji legnickiej takie słowa: »(...) Nawiedzenie to niech będzie czasem refleksji, modlitwy i duchowej odnowy dla całego Ludu Bożego Kościoła legnickiego. Niech ożywi w sercach wiarę, umocni na drodze dawania światu świadectwa Ewangelii, rozpali miłość do Boga i ludzi oraz pogłębi odpowiedzialność za Kościół powszechny. Maryja pragnie być obecna wśród Ludu tej ziemi i z nim dzielić nadzieje i radości oraz wszystkie ludzkie potrzeby. Pragnie swą macierzyńską opieką otoczyć rodziny, młodzież, ludzi chorych, samotnych i opuszczonych. Chce być dla swych dzieci natchnieniem w pracy nad sobą, pomocą w wytrwałym dążeniu do świętości«”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama