GN 43/2020 Archiwum

Papieskie wołanie – czy wciąż je słyszymy?

– To nie przypadek, że z pnia chrześcijańskiej Europy wyrosło wszystko to, co dziś dla świata jest wielkie, potrzebne i błogosławione. Tymi wartościami są m.in. wolność i solidarność – powiedział Kornel Morawiecki.

Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współzałożyciel „Solidarności Walczącej”, a obecnie marszałek senior Sejmu VIII kadencji przyjechał do Lubina z wykładem „Wolni i solidarni”. Odniósł się w nim m. in. do słynnego zdania: „Kochaj i czyń, co chcesz” św. Augustyna.

– „Czyń, co chcesz” to jest wolność. A „kochaj” – na poziomie bardziej zbiorowym, powszechnym – to jest solidarność – tłumaczył Kornel Morawiecki. Prelegento odnajdywał silny związek pomiędzy Augustynowym zawołaniem sprzed 15 wieków, a wymyśloną przez siebie (jak twierdzi, pod natchnieniem Ducha Świętego) dewizą: „Wolni i solidarni”, która w 1982 r. stała się symbolem „Solidarności Walczącej”. – Zdawaliśmy sobie wówczas sprawę z tego, że ta solidarność jest kontynuacją miłości, którą Jezus nam nakazał, ale też którą uosabiał. Bo cały Jego pobyt na ziemi był miłością. Ta miłość pomagała nam, ludziom wyrosłym z pnia chrześcijańskiej cywilizacji, w wolności szukać prawdy – mówił do uczestników spotkania Kornel Morawiecki. Organizatorem sesji, która odbyła się w sobotę 15 października w parafii pw. św. Jana Sarkandra w Lubinie, był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej. Spotkanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz legnicki. On też wygłosił do zgromadzonych homilię, a później słowo wstępne do sesji. Zwrócił w nim m.in. uwagę, że działanie Akcji Katolickiej musi mieć zawsze na uwadze zbawienie całości, a nie pojedynczego człowieka. – Akcja to działanie, stworzenie dzieła. Jak słyszeliśmy to w refrenie psalmu responsoryjnego: Bóg zlecił swojemu Synowi władzę nad całym swoim dziełem. To dzieło jest powszechne, katolickie. To działanie, które nie jest wyrywkowe, ale mające na uwadze całe dzieło zbawcze dla dobra człowieka – powiedział bp Zbigniew. Sesja Papieska odbyła się w auli parafialnej. Przybyłych gości przywitał Jan Zimroz, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej (DIAKDL). – Już po raz 15., jako organizatorzy Sesji Papieskiej, stajemy wobec potęgi myśli i słowa św. Jana Pawła II. Wraz z całą Polską, świętującą Dzień Papieski, chcemy oddać hołd naszemu wielkiemu świętemu rodakowi – powiedział J. Zimroz. Prezes DIAKDL dodał, że Ojciec Święty przez całe swoje życie był aktywnym uczestnikiem i kreatorem życia społecznego w wielu jego obszarach. – Doskonale rozumiał i przekazywał znaczenie takich pojęć jak wolność i solidarność. Dwóch przestrzeni, w których kształtuje się człowiek ze swoją godnością i wartością daną mu przez Stwórcę – zaznaczył. Dlatego sesja miała za zadanie m.in. analizę nauczania Jana Pawła II w kontekście wolności i solidarności, ale także – co podkreślano – rozważanie w poczuciu troski polskich dróg do wolności i solidarności. Sesja miała też dać odpowiedź na pytanie, jaki jest nasz udział w budowaniu wolności i solidarności wokół nas. – Zadajmy sobie pytanie, czy my, mniej lub bardziej odpowiedzialni za życie społeczne, usłyszeliśmy wołanie Ojca Świętego, wzywającego do odpowiedzialności i troski o wolność i solidarność w odniesieniu do bliźniego i całej wspólnoty, w której trwamy – pytał w Lubinie Jan Zimroz. Podczas sesji wręczono okolicznościowe medale osobom, którym idea wolności i solidarności jest szczególnie bliska. Przyznano je Czesławowi Jacusiowi, Tadeuszowi Borysiakowi, Józef Czyczerskiemu, Bogdanowi Nucińskiemu i Kornelowi Morawieckiemu. Medal przyznane przez DIAKDL wręczał bp Zbigniew Kiernikowski. Po przerwie oraz modlitwie na Anioł Pański rozpoczął się panel dyskusyjny zatytułowany: „Czy możliwa jest wolna Europa bez solidarności narodów?”, który moderował ks. dr hab. Jan Klinkowski. W sesji wzięli także udział Ewa Szymańska, posłanka na Sejm z ramienia PiS, oraz Stanisław Gebhardt, prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Jana Paderewskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama