Nowy numer 42/2020 Archiwum

Takie jakby parlamenty

Zostało tylko kilka dni, by zgłosić się na pierwsze wielkie wybory do organów mających realny wpływ na życie naszych wspólnot.

Media świeckie z diecezji legnickiej hucznie ogłosiły demokrację, jaka rzekomo nagle zapanuje we wszystkich parafiach naszej diecezji w połowie marca. Otóż bp Zbigniew Kiernikowski ogłosił dekret skracający kadencje wszystkich rad parafialnych w diecezji, nakazujący jednocześnie wybory na nowe kadencje. Nowością podchwyconą przez dziennikarzy jest to, że członkowie tych gremiów zostaną wybrani poprzez głosowanie samych parafian.

Radni wybrani przez parafian powinni stanowić przynajmniej połowę członków rady parafialnej. Pozostałą część doboru składu reguluje dokument „Statut rady parafialnej w diecezji legnickiej”. Zgodnie z nim, są to tzw. osoby z urzędu; przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetki i katecheci, służba liturgiczna, parafialne grupy apostolskie; wierni ze wskazania proboszcza. – Do tej pory w takiej radzie też było miejsce dla osób wybranych przez innych ludzi. Statut wypracowany podczas I Synodu Diecezji Legnickiej koncentrował się jednak na wyborach ludzi zaangażowanych w ruchy parafialne – mówi ks. dr Bogusław Wolański. Nowością będzie to, że będzie można oddać głos na konkretną osobę. Biskup wyznaczył nieprzekraczalny termin 18 lutego, do kiedy parafianie mogą zgłaszać swoich kandydatów do proboszcza lub innej wyznaczonej osoby. Samo głosowanie ma się odbyć w niedzielę 28 lutego bądź 6 marca. Najpóźniej 13 marca protokół powyborczy z każdej parafii powinien zostać złożony za pośrednictwem księdza wicedziekana w kancelarii Legnickiej Kurii Biskupiej. Według regulaminu, biskup legnicki powinien do Niedzieli Palmowej zatwierdzić poszczególne rady i wówczas rozpocznie się nowa kadencja. Potrwa 5 lat. Zaprzysiężenie rady powinno odbyć się po jej zatwierdzeniu na jednej z niedzielnych Mszy św. Ilu będzie mogło być członków rady? Nawet 25. Ale to tylko w przypadku największych parafii w diecezji, tych liczących ponad 10 tys. wiernych. W mniejszych proponowana jest liczba 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych oraz 20 – do 10 tys. wiernych. Nie każdy ma prawo głosowania w wyborach. Przysługuje ono tylko pełnoletnim członkom parafii. Głosowanie odbędzie się po niedzielnych Mszach św. Każdy uprawniony może zagłosować na dwóch kandydatów, których nazwiska znajdują się na karcie wyborczej. W razie oddania głosu na większą liczbę kandydatów, brani będą pod uwagę tylko dwaj pierwsi. Nad przebiegiem wyborów będzie czuwała komisja wyborcza wybrana z dotychczasowych członków rady parafialnej. Osobom obłożnie chorym karty będą mogły być dostarczone np. przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. W diecezji legnickiej rola rad nabrała znaczenia w czasie I Synodu Diecezji Legnickiej. Wówczas rozpoczęły się doroczne spotkania dla ich członków, które były z jeden strony formacyjne a z drugiej informacyjne. Dzięki nim członkowie rad poznali swoje uprawnienia a także niekiedy sam sens istnienia takiego ciała. – Grupa odpowiedzialnych osób w radzie jest dobrym zapleczem dla proboszcza. Bo cóż może powiedzieć proboszcz z ambony, jeśli nie ma poparcia wiernych? To będą puste słowa, które rozpłyną się w powietrzu. Aktywne uczestnictwo w radzie traktujemy jako naturalne przełożenie naszej wiary. Rada może pomagać w docieraniu do ludzi poprzez kolonie, obozy, spotkania ruchów, festyny. Możemy coś zaplanować, przewidzieć. Możemy podzielić się pracą między sobą – jedna grupa może zajmować się liturgią, inna sprawami remontów, pomocą proboszczowi w realizacji programu duszpasterskiego. Jest to wspólna działalność, gdzie każdy wnosi to, co potrafi. Tak wspólnota się wzbogaca – mówili po takim szkoleniu Marek Borawski i Zdzisław Świrski z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy. W tym roku takiego styczniowego spotkania nie było ze względu na wybory. Odbędzie się ono w sobotę 2 kwietnia, a przyjadą na nie członkowie rad nowych kadencji. Już raz gremia te zostały rozwiązane jednego dnia, a stało się to podczas zakończenia synodu. Wówczas jednak dotyczyło to zaledwie 30 proc. parafii, bo tylko w tylu istniały rady. Obecnie dotyczy to praktycznie wszystkich wspólnot.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama