Nowy numer 3/2021 Archiwum

Podpiszesz się pod tym?

Podczas III Kongresu Rodzin w Krzeszowie powstał apel do rodzin. Popierasz go?

Jak wyjaśnia nam Stanisława Repa ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej środowiskom organizującym Kongres zależy na rozpowszechnieniu tego apelu wśród rodziców, katechetów, w parafiach tekst oświadczenia dotyczącego programu przygotowania do życia w rodzinie i programu wychowania w placówkach szkolnych i opiekuńczych.

Dlatego zapraszamy do zapoznania się z nim:

APEL

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, Ruchu Equipes Notre-Dame, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Ruchu „Spotkania Małżeńskie”, Ruchu Szensztackiego, Zespołu Doradców Życia Rodzinnego Diecezji Legnickiej zgromadzeni w Krzeszowie na III Kongresie Rodzin odbywającym się pod hasłem „Rodzina wspólnotą życia i miłości” apelują do wszystkich rodzin:

* o wierne trwanie przy Bożym planie względem małżeństwa i rodziny, mimo wszystkich trudności, zarówno wewnętrznych, jak i płynących ze strony świata, o wypełnianie wszystkich zadań rodziny, tj.: tworzenie wspólnoty osób, dzięki nierozerwalnej, wyłącznej miłości mężczyzny i kobiety jako małżonków, budowanie miłości i solidarności rodziców, dzieci i krewnych, służbę życiu, udział w rozwoju społeczeństwa oraz  o uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła;

* o obecność ojców i matek w rodzinie, dzielenie ze sobą zarówno trudów codziennego życia, jak i radości świętowania, towarzyszenia dzieciom w rozwoju, wychowanie ich na prawych moralnie ludzi, gotowych do służby innym i ojczyźnie, zdolnych do prowadzenia odpowiedzialnego życia;

* o wzajemną pomoc rodziny rodzinie;

* o solidarne, odważne upominanie się rodzin u władz państwowych o poszanowanie ich konstytucyjnych praw wynikających z: art. 18 Konstytucji RP jednoznacznie definiującego małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, artykułów 48 i 71 ust. 1, 2 biorących pod szczególną ochronę macierzyństwo, ojcostwo, gwarantujących rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie z ich kulturą, przekonaniami i wyznawaną religią,

art. 54 KRP gwarantującego wolność słowa;

* o domaganie się odrzucenia odgórnie propagowanej ideologii gender i finansowania szkoleniowej działalności organizacji ją promujących, także ograniczania przez „Konwencję Rady Europy o zapobieganiu    i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” praw rodziców do decydowania o nauczaniu i wychowaniu dzieci, rozwijania poradnictwa i świadczeń w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego realizowanych bez zgody rodziców, w tym udostępniania nawet 15-letnim dziewczynkom tabletki wczesnoporonnej ellaOne ze szkodą dla ich zdrowia i życia poczętego dziecka.

Jako obywatele i rodzice, zatroskani o przyszłość i świadomość młodego pokolenia, apelujemy do władz samorządowych województwa dolnośląskiego, gmin i powiatów na terenie Diecezji Legnickiej oraz podległych im placówek szkolnych i opiekuńczo-edukacyjnych:

* o promowanie i umacnianie rodziny w podejmowanej polityce społecznej nie tylko jako instytucji zapewniającej ciągłość pokoleniową i rozwój wspólnoty, ale odgrywającej podstawową rolę w procesie wychowania, zabezpieczającej podstawowe potrzeby psychiczne osób, tj. przynależności i miłości, intymności, swobody zachowania i wyrażania emocji, zaufania, zrozumienia, akceptacji, uznania, poczucia bezpieczeństwa, gwarancji pomocy, stabilizacji i dobrej perspektywy na przyszłość;

* o podawanie rodzicom pełnej wiedzy na temat wdrażanych programów wychowania i uwzględnienie woli rodziców dotyczącej udziału w nich dzieci.

Domagamy się, aby w programach wychowania w szkołach i innych placówkach wychowawczych w miejsce wartości dobrze służących przez wieki osobom, rodzinom i społeczeństwu nie weszły promowane w Konwencji Rady Europy treści szkodliwe dla rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i duchowego naszych dzieci, tj.:

- podważające znaczenie rodziny składającej się z mamy, taty i dzieci, a promujące sprzeczne z naturą formy życia imitującego rodzinę;

- zacierające różnice między małżeństwem kobiety i mężczyzny a innymi typami związków, w tym homoseksualnych, transseksualnych, poliamorycznych itp.;

- podkreślające wbrew prawdzie i zdrowemu rozsądkowi biologiczną oraz kulturową niestabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, odrębność płci społecznej, kulturowej od płci biologicznej, wpajające dzieciom przekonanie, że płeć mogą same wybrać;

- pobudzające dzieci i młodzież do przedwczesnej inicjacji seksualnej oraz do wszelkich seksualnych postaw i stylów życia poprzez przemycanie do ich świadomości treści o charakterze seksualnym.

Pragniemy, aby szkoła i dom przekazywały młodemu pokoleniu spójny system wartości i promowały wartości rodzinne.

Krzeszów, 16 maja 2015 r.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama