Bolesławieccy muzealnicy wyróżnieni

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu z nagrodą im. Wernera Coblenza za osiągnięcia w dziedzinie archeologii.

Bolesławieccy muzealnicy zostali nagrodzeni za projekt „U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w.” Jak wyjaśnia Agata Bojanowska z Muzeum Ceramiki, impulsem do realizacji przedsięwzięcia było odkrycie w 2007 r. przy ul.  przy ul. Piaskowej w Bolesławcu pozostałości jednej z pięciu nowożytnej wytwórni.

- Odkryte obiekty zaprezentowano później na międzynarodowej wystawie, na której zgromadzono ponadto przykłady bolesławieckiej ceramiki z XV-XVII w z kilkudziesięciu muzeów w Europie oraz wyroby z tego czasu innych znaczących ośrodków garncarskich w Europie - wyjaśnia. Ekspozycję zaprezentowano w Bolesławcu (15.12.2012 - 10.03.2013), Nysie (03.04.2013 – 19.05.2013) oraz Görlitz (13.07.2013 - 31.10.2013).

- Wystawa miała charakter interaktywny, do prezentacji zagadnień wykorzystano nowoczesny sprzęt multimedialny, a dla najmłodszych przygotowano specjalną ścieżkę edukacyjną. Ponadto wydano dwujęzyczną polsko-niemiecką, ponad 350-stronicową publikację zawierającą katalog ceramiki bolesławieckiej z XV-XVII w. oraz analityczne opracowanie materiału badawczego, a także naukowe eseje historyczne, co pozwoliło na zaprezentowanie najpełniejszego do tej pory obrazu ceramiki bolesławieckiej od ok. poł. XVI w. do ok. poł. XVII w. - dodaje A. Bojanowska.

Partnerami Muzeum Ceramiki przy realizacji przedsięwzięcia po stronie niemieckiej były: Schlesisches Museum zu Goerlitz, Sächsisches Landesamt für Archäologie, Dresden oraz Kunstgewerbemuseum Schloss Pillnitz. Bolesławieckim muzealnikom udało się ponadto zaangażować do współpracy ponad 30 innych muzeów, archiwów i bibliotek, w których prowadzono kwerendy oraz badano zbiory.

Konkurs o nagrodę im. Wernera Coblenza jest organizowany co dwa lata, od 2004 r.  Do tej pory wyróżnienie to otrzymali tak wybitni archeolodzy jak: Sławomir Moździoch (2004), Dirk Scheidemantel (2004), Joanna Wojnicz (2006) oraz Dr. Wolfgang Schwabenicky (2010).

Nagrodę przyznaje fundacja  Pro Archeologia Saxoniae w Dreźnie za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie archeologii lub wyróżniające się wysokim poziomem wystawy prezentujące zabytki archeologiczne Saksonii, Dolnego Śląska i Czech. Laureaci, prócz symbolicznego trofeum, otrzymują także nagrodę pieniężną. W tym roku jest to 2 tys. euro.

W latach 2008 i 2012 nagród nie przyznano ze względu na brak kandydatur spełniających wysokie wymagania konkursowe. Nagroda dla Muzeum Ceramiki w Bolesławcu jest tym bardziej cenna, że po raz pierwszy przyznano ją instytucji, nie zaś, jak do tej pory, osobie indywidualnej. 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..