KGHM idzie w energię

Aby uniezależnić się od rosnących cen energii, spółka uruchamia własne bloki parowo-gazowe w Polkowicach i Głogowie. Bloki będą produkować energię elektryczną i ciepło.

- Produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby jest z punktu widzenia KGHM jednym z kluczowych priorytetów biznesowych - mówi Herbert Wirth, prezes zarządu miedziowej spółki.

- Rocznie KGHM zużywa ok. 2,5 terawatogodzin energii elektrycznej, co stanowi 2 proc. zapotrzebowania Polski na tę energię. Naszym celem jest zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej z własnej produkcji dla głównego ciągu technologicznego KGHM. Produkcja energii z własnych źródeł pozwala ograniczyć koszty jej pozyskania m.in. poprzez dywersyfikację dostaw, a tym samym częściowo uniezależnić się od cen rynkowych energii. Co ważne, przyjęty przez KGHM kierunek działań wspiera realizację celów polskiej polityki energetycznej - podkreśla prezes Wirth.

Podczas uroczystego uruchomienia bloków przedstawiciele KGHM zapewniali, że ich praca pokryje około 25 proc. zapotrzebowania spółki na energię elektryczną. Pozwoli także zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 40 proc. w stosunku do emisji z konwencjonalnych źródeł opalanych węglem.

- Bliźniacze bloki w Polkowicach i Głogowie opalane są gazem ziemnym zaazotowanym, pochodzącym z lokalnego złoża w Kościanie - informuje Anna Osadczuk z biura prasowego KGHM.

Blok w Polkowicach będzie produkował około 300 tys. megawatów energii elektrycznej i około 1 mln gigadżuli ciepła rocznie. Blok w Głogowie – około 250 tys. megawatów prądu i około 800 tys. gigadżuli ciepła. - Energia elektryczna i ciepło wytwarzane są w jednym procesie technologicznym. Zmniejsza to zużycie paliw, a tym samym koszty uzyskania energii, co ogranicza oddziaływanie na środowisko naturalne - dodaje A. Osadczuk.

Bloki w Polkowicach i Głogowie to kolejne elektrociepłownie KGHM podłączone do systemu ciepłowniczego Energetyka Sp. z o.o. Ciepło wytwarzane w należących do Energetyki elektrociepłowniach Lubin, Polkowice, Głogów i Legnica ma łączną osiągalną moc 559,4 MWt, zaś energia elektryczna ma łączną zainstalowaną moc 100,3 MW.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..