List biskupa nominata

Bp Zbigniew Kiernikowski napisał do wiernych diecezji legnickiej.

Dostojny Księże Biskupie Stefanie, Administratorze Apostolski!

Czcigodny Księże Biskupie Marku!

Na Wasze ręce przesyłam pozdrowienie dla wszystkich Diecezjan: Kapłanów, Osób konsekrowanych, Alumnów Seminarium, Wiernych świeckich, zwłaszcza tych, którzy angażują się w życie Kościoła i którym leżą na sercu sprawy wspólnoty naszego Kościoła lokalnego. W szczególności pozdrawiam osoby chore, cierpiące, przeżywające różnego rodzaju trudności i niosące swoje życiowe krzyże. Blask prawdy Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego oraz moc Jego Ducha niech przenikają Wasze życie i obdarzają Was paschalną radością. 

Z woli Ojca świętego Franciszka mam przejąć pasterzowanie w Diecezji Legnickiej. Polecam, więc Panu Bogu w modlitwie wszystkich Diecezjan. Czynię to teraz w Ziemi Świętej, gdzie dokonały się wydarzenia historii naszego zbawienia; gdzie nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus żył, nauczał, dokonywał cudów, a przede wszystkich cierpiał, został ukrzyżowany i zmartwychwstał oraz dał od Ojca swoim uczniom Ducha Świętego. To tutaj narodził się Kościół, który przez głoszenie Ewangelii i sakramenty niesie światło i moc życia wszystkim ludziom. Mamy udział w tym wielkim dziedzictwie, które zrodziło się z paschalnego misterium Jezusa Chrystusa.

Proszę Pana Boga o to, byśmy stawali się coraz to bardziej świadomi tego naszego dziedzictwa i potrafili w nim odnajdywać się ze wszystkim, co stanowi nasze życie i prowadzi nas do oddawania chwały Bogu i do życia w jedności i komunii. Polecam też wszystkich wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła, czczonej w naszej Diecezji szczególnie, jako Matka Boża Łaskawa, oraz wstawiennictwu wszystkich naszych Patronów, zwłaszcza Jana XXIII i Jana Pawła II, których kanonizację wkrótce będziemy przeżywać.

Niechaj błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego wszystkich nas oświeca, przemienia i prowadzi drogami obwieszczonymi w Dobrej Nowinie naszego Pana Jezusa Chrystusa

 

Bp Zbigniew Kiernikowski

Biskup Legnicki, Nominat

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..