Herb nowego biskupa

Warto poznać symbole wpisane w herb biskupa nominata.

Hasłem, które widnieje pod herbem, są napisane po łacinie słowa: "Posłuszeństwo Ewangelii - EUCHARYSTIA".

Księga Pisma Świętego, której centralną cześć stanowi Ewangelia, wyraża objawienie się Boga szukającego człowieka w jego zagubieniu. To Bóg w swojej wierności przyszedł do człowieka z Dobrą Nowiną. Poznając tę Dobrą Nowinę, człowiek uczy się posłusznego kroczenia w jej świetle i jej mocą. Stąd to posłuszeństwo przenosi się na całą posługę pasterską, a w szczególności na właściwą formację życia chrześcijańskiego wyrażającego się w liturgii i podejmowaniu trudów codzienności we wspólnocie Kościoła i społeczności ludzkiej. Zielone tło wskazuje naturalny kontekst życia ludzkiego, które jest spragnione odradzania się.

Złoty krzyż i promienie wyłaniające się z centrum krzyża wyrażają tajemnicę wejścia Jezusa Chrystusa w śmierć i Jego zwycięstwo nad tą śmiercią. Czerwone tło wyraża konieczność zaparcia się siebie i męczeństwa ze względu na Ewangelię, by przeżywać ją samemu i głosić ją jako Dobrą Nowinę wszystkim zniewolonym przez lęk przed śmiercią - wszelkim umieraniem i traceniem.

Kielich i przełamany chleb przedstawiają misterium Eucharystii - źródło mocy do jedności i komunii, która przekracza wszelkie bariery nieprzyjaźni i wrogości przez zdolność tracenia i wydania siebie. Niebieskie tło wskazuje nieskończoną perspektywę życia rodzącego się z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powierzonej nam w Eucharystii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..