Nowy numer 3/2021 Archiwum

Apel rodzin

Konferencja o gender przyniosła mobilizację środowisk katolickich przeciwko tej ideologii.

Jak informuje Stanisława Repa, rzecznik Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, organizacja przyjęła apel dotyczący polityki prorodzinnej oraz poszanowania przez te władze konstytucyjnego i ustawowego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi. Chodzi o przypadki wprowadzenia  w niektórych przedszkolach i szkołach zajęć z edukacji seksualnej, tzw. równościowej, opartej na programach preferowanych przez mniejszości seksualne oraz na założeniach ideologii gender.

Apel zostanie przekazany władzom jednostek samorządowych funkcjonujących w obrębie diecezji legnickiej, organom Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radom parafialnym oraz ruchom i stowarzyszeniom z terenu diecezji wraz z informacją multimedialną o ideologii gender.

Apel wsparli również przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń działających w diecezji legnickiej na rzecz rodzin oraz uczestnicy konferencji zatytułowanej „Poznaj prawdę o gender”, która odbyła się 12 października w Legnicy.

 

Apel do władz samorządowych

Delegaci Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej doceniając pozytywną rolę odrodzonych samorządów terytorialnych w procesie transformacji ustrojowej państwa po 1990 r., podejmowanych przez nie inicjatyw na rzecz rodzin i dla odbudowy infrastruktury technicznej oraz społecznej na swoim terenie, apelują  do władz gmin i powiatów na terenie Diecezji Legnickiej oraz podległych im placówek szkolnych i opiekuńczo-edukacyjnych, do władz samorządowych województwa dolnośląskiego o podejmowanie takich działań, które sprzyjałyby umocnieniu małżeństwa i rodziny, zgodnie z definicją  art. 18 Konstytucji RP  oraz praw zapisanych w Karcie Praw Rodziny:

1. Ustalanie prawa miejscowego sprzyjającego wszechstronnej poprawie sytuacji rodzin; 

- prowadzenie przez samorząd takiej polityki prorodzinnej, która umożliwiałaby podjęcie przez młodych, mężczyzn i kobiety decyzji o budowaniu rodziny jako wspólnoty osób, które łączy stosunek małżeński i rodzicielski oraz silna więź, a jednocześnie jednostki gospodarczej, zapewniającej od strony ekonomicznej utrzymanie i wychowanie dzieci; a więc wypełnienie przez rodziny  ich podstawowych  funkcji: prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej;

- objęcie opieką rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie pakietu wspomagającego rodziny - tzw. Kartę Wielkich Rodzin, zwłaszcza w sytuacji obecnego kryzysu ekonomicznego oraz demograficznego.

2. Szanowanie rodziny i jej promocję jako instytucji nie tylko zapewniającej ciągłość pokoleniową w naszej wspólnocie lokalnej, regionalnej i ojczyźnie, ale odgrywającej podstawową rolę w procesie wychowania przez wpajanie członkom rodzin systemu wartości, norm etycznych, tradycji, umiejętności bez których nie mogliby funkcjonować w życiu społeczeństwa;

- jako instytucji zaspokajającej podstawowe potrzeby psychiczne swoich członków: przynależności i miłości, intymności, swobody zachowania i wyrażania emocji, zaufania, zrozumienia, akceptacji, uznania, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, dobrej perspektywy na przyszłość, gwarancji pomocy i oparcia w chorobie lub innych sytuacjach zagrożenia.

3.  Konsultowanie z rodzicami prowadzenia programów wychowania i kształcenia, zwłaszcza dotyczących przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, podawania im pełnej wiedzy na temat wdrażanej edukacji.

Delegaci SRKDL z zażenowaniem i oburzeniem obserwują przypadki prowadzenia w niektórych przedszkolach i szkołach zajęć z edukacji seksualnej, które zaprzeczają naturze człowieka, jego godności, istocie tożsamości płciowej kobiety i mężczyzny, istocie rodziny i jej roli społecznej. Są one  oparte na programach preferowanych przez mniejszości seksualne oraz założeniach ideologii gender, która zakłada, że tożsamość płciowa nie wynika z natury, tylko z kultury, stawia na  możliwość nieograniczonego wyboru orientacji seksualnej, narzuca oderwanie pojęcia planowania rodziny od kontekstu małżeńskiego i rodzinnego, zastępuje słowa rodzice nazwą para, jednostki, promuje wolną miłość, szeroki dostęp do antykoncepcji, aborcji, zapłodnień In vitro. 

Delegaci Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej domagają się odrzucenia typu wychowania seksualnego zacierającego różnice między małżeństwem kobiety i mężczyzny a innymi typami związków, w tym homoseksualnych,  przestrzegania Konstytucji RP przez władze publiczne na różnych szczeblach, zarówno w wychowaniu, jak też w aktywności politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturalnej, zwłaszcza zapisów stanowiących, iż "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej".

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

Lidia Świątek

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama