Bp Stefan Cichy

publikacja 12.04.2011 15:39

Biskup-senior diecezji legnickiej. Urodził się 30 marca 1939 r. w Przyszowicach k. Gliwic. W 1957 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 23 czerwca 1963 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Herberta Bednorza.

Biskup Stefan Cichy Biskup Stefan Cichy
Ordynariusz diecezji legnickiej
Fot. Jędrzej Rams / Gość Legnicki

W latach 1967-71 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a następnie (1971-74) na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego z uzyskaniem doktoratu z teologii (liturgika). Pełnił służbę w Kościele podejmując następujące funkcje: w latach 1963-1968 - wikariusz w parafii pw. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach; 1968-1971 - wikariusz w parafii katedralnej w Katowicach; 1971-1975 - pomoc w duszpasterstwie św. Gertrudy w Wiedniu; 1975 - wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Od 1975 - wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Śląskim w Krakowie (od 1980 - w Katowicach). W latach: 1977-1978 - wicerektor seminarium w Krakowie; 1978-1980 - pełni obowiązki rektora seminarium w Krakowie; 1980-1992 - rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach; 1985-1994 - przewodniczący Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Katowicach. Od 1985 - współpracownik tygodnika „Gość Niedzielny”. W latach 1992-1998 - ojciec duchowny kapłanów archidiecezji katowickiej. Od 1995 - redaktor naczelny „Śląskich Studiów Teologiczno-Historycznych”. Od dnia 11.06.1998 - wikariusz generalny archidiecezji katowickiej. Dnia 26.08.1998 został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Święcenia biskupie przyjął 12.09.1998 w Katedrze katowickiej z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: „Per Crucem ad Lucem” („Przez Krzyż do Światła”). Jest autorem wielu publikacji. Wśród nich: „Przybądź Duchu Święty. Nabożeństwa na Rok Ducha Świętego” (Katowice 1998), oraz „Uczestnicy czy niemi świadkowie” (Kielce 2005). Opublikował kilkadziesiąt artykułów w dziełach zbiorowych i czasopismach: „Collectanea Theologica”, „Liturgia sacra”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, „Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne”. Dnia 19 marca 2005 roku powołany przez papieża Jana Pawła II do posługi Biskupa Legnickiego. Swój urząd Biskupa Legnickiego objął w dzień uroczystego Ingresu - 30 kwietnia 2005 roku. 16 kwietnia 2014 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa diecezjalnego diecezji legnickiej, spowodowana osiągnięciem wieku emerytalnego. Do czasu objęcia urzędu przez jego następcę bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, papież zlecił mu pełnienie funkcji administratora apostolskiego diecezji.