Z błogosławieństwem

jz

|

Gość Legnicki 29/2022

publikacja 21.07.2022 00:00

Mieszkańcy niewielkiej miejscowości leżącej na pograniczu dwóch diecezji świętowali odpust.

►	Biskup uhonorował m.in. strażaków z OSP Krzydłowice. ► Biskup uhonorował m.in. strażaków z OSP Krzydłowice.
Jakub Zakrawacz /Foto Gość

W niedzielę 17 lipca w Krzydłowicach odbył się odpust z okazji zbliżającego się święta św. Marii Magdaleny, patronki tamtejszej świątyni.

− Krzydłowice liczą tylko 390 osób. To jedyna miejscowość gminy Grębocice, która przynależy do diecezji legnickiej. Tutaj graniczymy z diecezją zielonogórsko-gorzowską – mówili przedstawiciele parafii.

Wierni prosili przewodniczącego liturgii biskupa legnickiego o błogosławieństwo prac dokonanych w tym barokowym kościele na przestrzeni ostatnich trzech lat (to m.in. odtworzenie bryły kościoła, nowy dach, elewacja). W uroczystości wzięli udział proboszczowie z okolicznych miejscowości i ks. prot. Sławomir Sorokanycz, gospodarz parafii prawosławnej w Studzionkach, który na ręce proboszcza ks. Tomasza Hęsia złożył ikonę Ostatniej Wieczerzy.

Tego dnia również wierni z Krzydłowic (wójt gminy Grębocice, państwo Kryś, kościelna pani Stanisława oraz strażacy z tamtejszego OSP) otrzymali jubileuszowe medale 30-lecia diecezji legnickiej.

Krzydłowicka świątynia pw. św. Marii Magdaleny jest kościołem filialnym parafii pw. św. Urszuli w Gwizdanowie.