Polkowice. Dziękczynne "Te Deum" za patrona

Jędrzej Rams Jędrzej Rams

publikacja 04.07.2022 21:15

Miejscem dziękczynienia za tak pięknego patrona został kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski.

Polkowice. Dziękczynne "Te Deum" za patrona Relikwie św. Sebastiana i jego ikona. Jędrzej Rams /Foto Gość

Uroczystości ogłoszenia św. Sebastiana patronem Polkowic odbyły się także w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. Niejako potwierdziło to, że kult ten jest obecny we wszystkich trzech wspólnotach parafialnych Polkowic – pw. św. Michał Archanioła, pw. Matki Bożej Królowej Polski oraz pw. Matki Boskiej Łaskawej.

We wspomnianej świątyni o godzinie 11.00 rozpoczęła się Eucharystia dziękczynna za dar patronatu dla miasta. Liturgii przewodniczył biskup-senior Stefan Cichy.

Homilię wygłosił ks. Jarosław Święcicki, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła. Kapłan mówił w niej o wielkim świadectwie wiary, jaką do dzisiaj daje nam niewinnie przelana krew św. Sebastiana.

- Już w Księdze Rodzaju Bóg w rozmowie z Kainem mówił o niewinnej krwi brata, która głośno woła z ziemi. Bo przelana niewinnie krew ma niezwykłą moc przemawiania. Sebastian miał świadomość, że jego krew przelana w obronie niewinnych, będzie pamawiać przez następne pokolenia. Czy mógł przypuszać, że jego świadectwo dotrze aż do Polkowic w XVII a potem w XXI wieku? Na pewno nie, ale znał Ewaneglię, w której Jezus mówił, że nie mamy bać się tych, któzy zabijają ciało ale tych, którzy mogą zabić duszę. Sebastian bardziej słuchał Jezusa niż tego świata. Zadajmy sobie pytanie, czego spodziewamy się od świata a czego od Jezusa? - mówił ks. Jarosław Święcicki.

Modlitwie towarzyszyły zarówno relikwie św. Sebastiana jak i Krzyża Świętego. Teksty liturgiczne użytego tego dnia pochodziły z liturgicznego wspomnienia św. Sebastian, które wypada 24 stycznia.

- W kolekcie mszalnej dzisiaj będziemy prosili o cnotę męstwa. Św. Sebastian jest wzorem byśmy tak jak on, słuchali bardziej Pana Boga niźli ludzi. Byśmy kierowali się słowami Ewangelii – mówił biskup-senior Stefan Cichy.

Zwieńczeniem liturgicznego spotkania w tym kościele było poświęcenie spejcalnej tablicy pamiątkowej poświęconej dzisiejszemu wydarzeniu.