Łączy nas Jezus

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 8/2022

publikacja 24.02.2022 00:00

Uczestnicy spotkania ekumenicznego upamiętnili „świdnickiego Chryzostoma”.

Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski podkreślał, że trzeba więcej takich wydarzeń. Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski podkreślał, że trzeba więcej takich wydarzeń.
Jędrzej Rams /Foto Gość

W Chróstniku, w gminie wiejskiej Lubin, w rzymskokatolickim kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Miejsce to zostało wybrane na spotkanie nieprzypadkowo, ponieważ jest ono związane z postacią protestanckiego pastora ks. Benjamina Schmolcka. Żył on w XVII wieku, jest autorem 1200 wierszy i pieśni. Zmarł i został pochowany w świdnickim Kościele Pokoju.

W tym roku modlitwa w Chróstniku odbywała się pod hasłem „Być razem we wspólnocie miłości i pokoju”. Organizatorami wydarzenia byli ks. Jerzy Gansel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej z Legnicy, oraz ks. Andrzej Godyń SDB, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Chróstniku. Na ich zaproszenie odpowiedzieli biskup legnicki Andrzej Siemieniewski oraz ks. Bogdan Ogrodnik, proboszcz greckokatolickiej parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lubinie.

Podczas pierwszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele poszczególnych wyznań, którzy odnieśli się do hasła tegorocznego wydarzenia. W związku z tym padło m.in. wiele słów o potrzebie budowania jedności, o jedności jako naśladowaniu Jezusa i o istniejących już teraz przejawach miłości chrześcijan względem siebie, co podkreślał ks. Jerzy Gansel.

− Gmina Lubin jest dla mnie wzorem, przykładem tego, że mimo różnic w wyznaniu potraficie żyć ze sobą w pokoju i jesteście otwarci na takie spotkania. Odbywały się one m.in. w Zimnej Wodzie i Gorzelinie. Różnimy się wieloma sprawami, ale jest więcej spraw, które nas łączą. Bo łączy nas Jezus. Tym więcej będzie darów łaski spływających na nas od Boga, im więcej będzie w naszym codziennym życiu postaw nawiązujących do naszego Mistrza, Jezusa − mówił ks. Gansel. Zanim uczestnicy odmówili modlitwę „Ojcze nasz”, przemówił biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.

– Zanim Jezus modlił się o jedność w modlitwie arcykapłańskiej, wcześniej wskazał, że miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Za to Syn Boży oddał swoje życie. Widzimy więc, że brak jedności to nie problem organizacyjny, ale jedność to wspólne stanięcie pod krzyżem, na którym umiera Syn Boży. Potrzeba więc takich spotkań. Dzięki nim dowiadujemy się, co może nas jednoczyć pod znakiem krzyża − podkreślał hierarcha.

Drugą, muzyczną część spotkania stanowiły pieśni autorstwa bohatera wydarzenia, ks. Benjamina Schmolcka, które były śpiewane pomiędzy poszczególnymi wypowiedziami kapłanów.