Zdalnie i dla zdolnych

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 28/2021

publikacja 15.07.2021 00:00

Co przyniesie nowy rok akademicki?

Uczelnia ma szeroką ofertę dla młodych, ale także dla starszych osób spragnionych wiedzy. Uczelnia ma szeroką ofertę dla młodych, ale także dla starszych osób spragnionych wiedzy.
ks. Rafał Kowalski /Foto Gość

Młodzi świeccy katolicy z diecezji legnickiej, którzy chcą studiować teologię, najczęściej wybierają najbliższą im uczelnię oferującą ten kierunek – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Nie są to zresztą jedyne studia, jakie mogą tam podjąć. Miniony rok był z pewnością bardzo wymagający zarówno dla studentów, jak i wykładowców. Większość uczelnianych zajęć odbywała się hybrydowo albo tylko online. Jednak – jak mówi Łukasz Ligorowski, rzecznik PWT – nowy rok akademicki powinien przynieść trochę normalności, a także... nowości.

Między innymi od roku akademickiego 2021/2022 uczelnia chce ułatwić studiowanie osobom ze stwierdzoną niepełnosprawnością utrudniającą im przemieszczanie się. Decyzją rektora PWT będą one mogły studiować w trybie zdalnym, uczestnicząc w zajęciach transmitowanych online z sal wykładowych. Świeccy studenci teologii mają wybór między studiami w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ten drugi jest otwarciem na osoby pracujące bądź studiujące inny kierunek na innej uczelni.

Jak wielokrotnie podkreślał ks. prof. Sławomir Stasiak, prorektor ds. promocji i współpracy za granicą, który jest odpowiedzialny za Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w diecezji legnickiej, łączenie różnych kierunków studiów jest poniekąd „wpisane” w naukę teologii, a szczególnie biblistyki. – Jest to przedmiot trudny, bo trzeba znać różne języki, a także historię, geografię oraz archeologię – wymienia. – Ale nie trzeba być studentem, żeby słowo Boże po prostu brać do ręki i czytać, by stawało się żywym słowem w naszym życiu – dodaje. Ksiądz Stasiak, opowiadając o nauce w ramach PWT we Wrocławiu, zwraca uwagę na możliwość wymiany studentów i studiowania na zagranicznych uczelniach. To sprawia, że można – mając w kieszeni indeks wrocławskiego wydziału – uczyć się i jednocześnie poznawać inne kraje i kultury.

– Mamy podpisane umowy m.in. z wydziałem teologicznym uniwersytetu w Libanie, a także z uczelniami w Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech. Ostatnio podpisaliśmy też bardzo ciekawą umowę wydawniczą z niektórymi uczelniami i powstało coś w rodzaju „Trójmorza teologicznego” – opowiada ksiądz profesor. Oferta katolickiej uczelni od kilku lat systematycznie się poszerza. Można tam m.in. podjąć studia kończące się licencjatem z zakresu pedagogiki opiekuńczej i pracy z rodziną oraz pedagogiki osób starszych. Ksiądz Bartosz Mitkiewicz, wykładowca pedagogiki, jest zdania, że brakuje nam dobrych pedagogów, a szczególnie tych pracujących z osobami w podeszłym wieku. – Można powiedzieć, że będzie to zawód przyszłości, ze względu na starzenie się naszego społeczeństwa – twierdzi kapłan.

Inna propozycja to kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie). Łukasz Ligorowski zapewnia, że ukończenie studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym daje bardzo dobrą perspektywę zawodową. – W zestawieniach Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego znajdziemy dane mówiące o tym, że po ukończeniu studiów teologicznych zatrudnienie w wielu regionach Polski jest stuprocentowe. Absolwenci naszej uczelni cieszą się ogromnym zaufaniem wśród przyszłych pracodawców – przekonuje. Na uczelni poszerzać swoje horyzonty mogą także osoby bardziej doświadczone życiowo. Dla nich powstała oferta studiów podyplomowych (dziewięć kierunków), studiów doktoranckich, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także kursy języków  staro- i nowożytnych. Całą ofertę studiów można znaleźć na stronie www.pwt.wroc.pl.