Zawsze wspólna modlitwa

Jakub Zakrawacz

|

Gość Legnicki 28/2021

publikacja 15.07.2021 00:00

Krzeszowskie zakonnice świętowały wspomnienie św. Benedykta.

Siostry w trakcie niedzielnych nieszporów. Siostry w trakcie niedzielnych nieszporów.
Jakub Zakrawacz /Foto Gość

Niedziela 11 lipca była szczególnym dniem dla Mniszek Zakonu Świętego Benedykta w Krzeszowie, wspomniały wtedy bowiem swojego patrona.

– Święty Benedykt działał w VI w. i z tego czasu pochodzi też nasza reguła. Mamy konstytucje, które raz na jakiś czas podlegają rewizjom, ale reguła wciąż pozostaje aktualna i uczymy się na nowo ją odczytywać – tłumaczy s. Anna, benedyktynka.

– Oddawanie chwały Bogu, duży nacisk na wspólną modlitwę w chórze oraz troska o gości – siostra wymienia aspekty życia zakonnego, na które zwracał szczególną uwagę patron. Niedzielnej Eucharystii pod przewodnictwem ks. Przemysława Durkalca towarzyszył łaciński śpiew. Siostry nawiązywały w nim do życia św. Benedykta, którego relikwie zostały wystawione na ołtarzu. Dzień przed odpustem siostry świętowały 25. rocznicę ślubów zakonnych ich matki przełożonej. W tym samym tygodniu klasztor odwiedził nowy ordynariusz diecezji legnickiej bp Andrzej Siemieniewski.