Jałmużna, która rozpala

mio

|

Gość Legnicki 9/2021

publikacja 04.03.2021 00:00

W ramach Wielkanocnego Dzieła Caritas w Polsce od pierwszej wielkopostnej niedzieli rozpoczęła się sprzedaż małych świec, symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego.

Nawet niewielkie ofiary dają wielkie owoce miłosierdzia. Nawet niewielkie ofiary dają wielkie owoce miłosierdzia.
Caritas Diecezji Legnickiej

W diecezji legnickiej zostanie rozprowadzonych w tym roku ponad 20 tysięcy paschalików.

– Chcieliśmy, aby paschaliki paliły się podczas śniadania wielkanocnego, a po świętach wraz z modlitwą zostały zaniesione na groby bliskich. Mały symboliczny paschalik obecny w domu ma przypominać o kilku ważnych, ale często zapominanych prawdach: obecności Zmartwychwstałego Chrystusa w codziennym życiu rodzinnym, konieczności podążania każdego dnia za Chrystusem, którego światło oświeca drogę życia każdego człowieka i pełnieniu uczynków miłosierdzia, przez które chrześcijanin staje się światłem prowadzącym innych do Chrystusa – tłumaczy Łukasz Żegadło z Caritas Diecezji Legnickiej.

Zysk z rozprowadzania świec przeznaczony zostanie na pomoc w parafiach osobom starszym, chorym i samotnym. Pieniądze zostaną również przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Jeleniej Górze i Legnicy.