Kandydatura potwierdzona

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 6/2021

publikacja 11.02.2021 00:00

Wojciech Dąbrowski jest gotowy otrzymać święcenia diakonatu stałego.

Mieszkaniec Jawora przyjął posługę akolitatu. Mieszkaniec Jawora przyjął posługę akolitatu.
Wojciech Dąbrowski

W Opolu odbyły się dwa ważne obrzędy przygotowujące dorosłych mężczyzn z diecezji legnickiej do przyjęcia święceń diakonatu. Jednym z nich było przyjęcie posługi akolitatu przez Wojciecha Dąbrowskiego z Jawora. Mężczyzna od roku, razem z Dariuszem Bakiem z Jeleniej Góry, formuje się w opolskim ośrodku do przyjęcia tej posługi. Wspomniany obrzęd jest integralnym elementem formacji zarówno diakonów, jak i alumnów seminariów przygotowujących się do kapłaństwa.

Tego samego dnia w Opolu dwuletnią formację rozpoczął kolejny mężczyzna z diecezji legnickiej – Ryszard Swoboda, któremu biskup pomocniczy opolski Rudolf Pierskała udzielił specjalnego błogosławieństwa na czas formacji do diakonatu. Jeżeli wszystko będzie odbywało się zgodnie z planem formacji, to najprawdopodobniej w połowie bieżącego roku diecezja legnicka wzbogaci się o dwóch pierwszych stałych diakonów.

Diakonat stały w diecezji legnickiej wprowadził dekretem biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski 29 czerwca 2020 roku. Sprawami naboru i formacji kandydatów do tej posługi zajmuje się Zespół ds. Wdrożenia Diakonatu Stałego w diecezji legnickiej, któremu przewodniczy ks. dr Tomasz Czernik.