Czas na odpowiedzialność

Michał Orda

|

Gość Legnicki 44/2020

publikacja 29.10.2020 00:00

W najnowszym dokumencie znajdziemy zalecenia, ale i prośbę o modlitwę.

Biskup Zbigniew Kiernikowski w piątek 16 października wydał nowe zarządzenie regulujące sposoby prowadzenia duszpasterstwa oraz sprawowania liturgii w diecezji legnickiej w najbliższym czasie. W sprawie udzielenia dyspensy: „(…) Przypominam, że zwolnienie z uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych pozostaje aktualne wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.). Gdy chodzi o obecność na niedzielnych celebracjach, muszą być brane pod uwagę także wprowadzane obostrzenia państwowe oraz roztropne rozeznanie wiernych we własnym sumieniu bieżącej sytuacji epidemicznej, osobistych uwarunkowań zdrowotnych, rodzinnych, związanych z wiekiem i wielką obawą przed zakażeniem”.

Większość obostrzeń związanych np. z udzielaniem Komunii Świętej czy spowiedzią nie zmieniła się od wprowadzenia pierwszych ograniczeń w kwietniu tego roku. W zarządzeniu biskup podkreśla również, że należy zrezygnować z organizowania Eucharystii oraz procesji na cmentarzach 1 i 2 listopada. Jednocześnie biskup legnicki pisze: „(…) Proszę o zachęcanie wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy nie tylko w uroczystość Wszystkich Świętych, ale przede wszystkim w tych dniach, kiedy można uzyskać odpust za zmarłych – od 1 do 8 listopada”. Zawieszone są także spotkania formacyjne dla grup w parafiach oraz wydarzenia diecezjalne.

Biskup prosi także o powstrzymanie się od wypowiadania skrajnych opinii w sprawie pandemii oraz o nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji. Hierarcha przypomina także, że przyjmowanie Komunii Świętej na rękę nie jest żadną profanacją, ale godnym sposobem jej przyjęcia. Dokument zawiera także prośbę do wszystkich wierzących: „Zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane, a także wszystkich wiernych do dalszego trwania w jedności na modlitwie różańcowej w intencji ustania pandemii”.