Patron dla wszystkich

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 42/2020

publikacja 15.10.2020 00:00

Pierwszy weekend października w diecezji legnickiej był weekendem franciszkańskim.

	Uroczystości w katolickiej szkole uświetniła obecność wielu oficjeli. Uroczystości w katolickiej szkole uświetniła obecność wielu oficjeli.
Zdjęcia Jędrzej Rams /Foto Gość

Wszystko za sprawą kolejnej rocznicy narodzin dla nieba św. Franciszka. Zmarł on bowiem w nocy z 3 na 4 października 1226 roku. Od tamtego czasu bracia mniejsi oraz wszyscy związani z duchowością franciszkańską wspominają to wydarzenie. W naszej diecezji pracują bracia mniejsi (Złotoryja i Legnica) oraz bracia mniejsi konwentualni (Pieńsk, Legnica, Szklarska Poręba, Kowary oraz Lwówek Śląski). Wszędzie tam wieczorem 3 października odbyły się specjalne nabożeństwa poświęcone chwili śmierci Biedaczyny z Asyżu. Takie nabożeństwo miało też miejsce w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Rozpoczęło się ono po wieczornej Eucharystii. Wierni zebrali się przy ołtarzu bocznym, poświęconym św. Franciszkowi. W ciemnościach, z zapalonymi świecami, wsłuchiwali się m.in. we fragmenty Pisma Świętego, a także opisy relacji naocznych świadków odchodzenia św. Franciszka. Modlitwę zakończyło błogosławieństwo relikwiami świętego.

W niedzielę 5 października rodzina franciszkańska świętowała m.in. w Pieńsku. Parafia pw. św. Franciszka jest najdalej na zachód wysuniętą placówką braci mniejszych konwentualnych krakowskiej prowincji tego zgromadzenia. Tego dnia wspólnota parafialna świętowała odpust, a jako gościa specjalnego zaproszono o. Arkadiusza Bąka OFM Conv z Harmęż.

− „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię… Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” − także i dzisiaj znajdują się ludzie, którzy szukają ukojenia w tym świecie. Do takich należał św. Franciszek z Asyżu, który przez 25 lat swojego życia szukał uciech tego świata. Zmieniła się jego droga, gdy spotkał Chrystusa − powiedział w okolicznościowym kazaniu o. Arkadiusz Bąk z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Podczas sumy odpustowej miało miejsce także drugie ważne wydarzenie – poświęcenie nowego sztandaru Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej, która od lat działa i gromadzi czcicieli Maryi przy parafii franciszkańskiej w Pieńsku. − Świętego Franciszka oraz św. Maksymiliana wyróżnia niezwykłe nabożeństwo do Maryi. Wy także pielęgnujcie w sobie i innych tę cześć − dodał kaznodzieja odpustowy.

W poniedziałek 5 października święto związane ze swoim patronem przeżywała wspólnota z katolickich szkół podstawowej oraz licealnej w Legnicy. Świętowanie było podzielone na kilka części. Najważniejszą była Eucharystia, na której społeczność szkolna modliła się, dziękując Bogu za swojego patrona. Liturgii w kościele pw. św. Jana Chrzciciela przewodniczył o. Marian Gołąb, prowincjał Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

− Dzisiaj przeżywamy święto patronalne naszej szkoły. Chcemy świętować, chcemy nadać temu dniowi rangę święta po to, byśmy jeszcze bardziej mogli poznać naszego patrona − mówił o. Andrzej Łaniecki OFM Conv, dyrektor szkoły. − Święty Franciszek jest jednym z najbardziej znanych na świecie świętych. Rzeczywiście franciszkanie i św. Franciszek są w Legnicy bardzo znani od wieków. Od dziesiątków lat istnieją w tym mieście szkoły katolickie kształcące w duchu franciszkańskim. Jestem przekonany, że nad miastem, nad obecnymi uczniami, a także absolwentami tych szkół św. Franciszek czuwa i nimi się opiekuje − dodał kapłan.

Innym wymiarem świętowania były spotkania uczniów w klasach. Starsi uczniowie poznawali życiorysy świętych związanych ze św. Franciszkiem (św. Józefa z Kupertynu, św. Klary, św. Antoniego z Padwy oraz św. Bonawentury), młodsze trudziły się nad plastycznym przedstawieniem Biedaczyny z Asyżu. Były też nagrody za najpiękniej udekorowaną klasę oraz wybory do samorządu uczniowskiego.

Wszystko zwieńczył koncert cygańskiego zespołu, którego liderem jest absolwent katolickiego gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu (istniejącego do reformy systemu edukacji).