Cegła na rozwój

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 42/2020

publikacja 15.10.2020 00:00

– Sanktuarium potrzebuje takiego miejsca – mówi Grzegorz Żurek o renowacji w Krzeszówku i zaprasza darczyńców do wsparcia.

	Trwają intensywne prace wewnątrz starego budynku. Trwają intensywne prace wewnątrz starego budynku.
Jędrzej Rams /Foto Gość

Miejscowość Krzeszówek administracyjnie przynależy do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie. Przy miejscowym kościele filialnym pw. św. Wawrzyńca znajduje się duży XVIII-wieczny budynek parafialny. Przez ostatnie lata stał praktycznie nieużywany. Jeszcze 15 lat temu służył od czasu do czasu młodzieży jako miejsce na rekolekcje, jednak już wtedy warunki noclegowe nie należały, łagodnie mówiąc, do zadowalających.

Od kilku miesięcy trwają prace, które mają przeobrazić ten zabytkowy budynek w nowoczesne miejsce noclegów, rekolekcji, spotkań, formacji, warsztatów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to odnowionym obliczem budynku będziemy się cieszyli na początku 2022 roku. – Będzie to nasz dar na 400. rocznicę cudownego odnalezienia ikony Matki Bożej Łaskawej, a także na 25. rocznicę koronacji ikony przez św. Jana Pawła II, co dokonało się 2 czerwca 1997 roku w Legnicy – mówi Grzegorz Żurek z Fundacji „Europejska Perła Baroku” z Krzeszowa. – My traktujemy ten remont jako inwestycję w rozwój naszego sanktuarium i tej parafii. Po latach remontów głównych obiektów i, co za tym idzie, zwiększeniu obecności pielgrzymów oraz turystów doszliśmy do ściany. Potrzebujemy miejsca noclegowego, konferencyjnego i rekolekcyjnego dla zorganizowanych grup. Istnieją co prawda takie u sióstr elżbietanek i benedyktynek, ale widzimy zapotrzebowanie na kolejne. Chcielibyśmy też móc się dzielić naszym doświadczeniem, nie tylko duchowym, ale także tym z zakresu np. składania wniosków do różnych instytucji, organizowania duszpasterstwa czy prac konserwatorskich. Do tego potrzebne są miejsce i dobra baza z punktami noclegowymi i modlitewnymi – mówi G. Żurek.

W tym momencie wymieniono pokrycie dachowe, zamontowano całkowicie nową stolarkę okienną, położono instalacje. Remont był możliwy dzięki pieniądzom fundacji oraz wsparciu Funduszu Ochrony Środowiska. Ciągle jednak potrzeba wsparcia i dlatego zarządcy fundacji składają ciekawe propozycje.

– Pierwsza to możliwość wykupienia realnej cegiełki na remont. Nazwiska darczyńców zostaną na stałe wmurowane w specjalne wnęki znajdujące się w przejściu do przyszłej kaplicy w remontowanym budynku. Drugą formą wsparcia jest możliwość wpłaty określonej sumy pieniędzy, a w zamian za to wpłacający otrzyma od nas voucher na pobyt w wyremontowanym już budynku, do wykorzystania w dowolnym momencie po uruchomieniu obiektu – mówi G. Żurek.