Taki odpust raz na 300 lat

Michał Orda

|

Gość Legnicki 42/2020

publikacja 15.10.2020 00:00

Parafianie spotkali się na rocznicowej Eucharystii.

	Prezydencki dar dla parafii. Prezydencki dar dla parafii.
Parafia w Kamiennej Górze

W środę 7 października wspólnota parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze przeżywała swoje doroczne, wyjątkowe święto. Tegoroczny odpust parafialny zbiegł się bowiem z czasem świętowania przez tę wspólnotę jubileuszu 300. rocznicy konsekracji świątyni. Pierwotnie był to kościół ewangelicki pod wezwaniem Świętej Trójcy. Po II wojnie światowej, kiedy istniejąca wspólnota ewangelicka nie była w stanie opiekować się świątynią, władze przekazały je rodzącej się powoli wspólnocie katolickiej. Dzisiaj kościół nosi wezwanie Matki Bożej Różańcowej. Jej też został poświęcony kościół parafialny.

Jak przyznaje ks. Piotr Smoliński, obecny proboszcz miejsca, dzieje barokowego Kościoła Łaski (jednej z siedmiu takich świątyń) są bardzo złożone. Powstał dla wspólnoty protestanckiej w ramach umów pokojowych kończących wojny religijne między królestwami katolickimi i protestanckimi. W katolickiej Austrii nie wolno było protestantom stawiać kościołów. Dopiero przegrana wojna sprawiła, że austriacki władca, okazując nadzwyczajną łaskę, zezwolił na takowe.

Kolejna wojna i zaangażowanie ówczesnych kamiennogórskich duszpasterzy (ks. Józefa Szyca i ks. Stanisława Książka) sprawiły, że został on uratowany i do dziś służy katolikom, którzy po wojnie przyjechali na Ziemie Odzyskane.

Mszy św. odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Krzysztof Wiśniewski, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, pochodzący z tej parafii.

– W słowie Bożym ks. Krzysztof ukazał życie ludzkie przeplatane tajemnicami życia Jezusa i Maryi. Kaznodzieja wskazał też na wyjątkowość życia każdego człowieka, który istnieje z woli Boga. W tym roku na uroczystość odpustową został zaproszony prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Nie zawiódł. Wysłał do nas swojego kapelana, ks. prałata Zbigniewa Krasa. Darem prezydenckim dla parafii jest obraz św. Jana Pawła II z różańcem. Ksiądz kapelan w imieniu pana prezydenta pozdrowił wiernych i podziękował im za troskę o świątynię – opisuje podniosłą atmosferę święta ks. Piotr Smoliński. –

Bogu niech będą dzięki za piękny jubileusz, za kościół, który od 300 lat służy mieszkańcom Kamiennej Góry i okolic. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w wymianę dachu naszej świątyni – podsumowuje.