Rezerwujcie urlop

Michał Orda

|

Gość Legnicki 39/2020

publikacja 24.09.2020 00:00

Odbyło się pierwsze spotkanie przygotowujące przyszłoroczną PPL na Jasną Górę.

Wszyscy mają nadzieję, że uczestnicy dopiszą jak przed rokiem. Wszyscy mają nadzieję, że uczestnicy dopiszą jak przed rokiem.
Jędrzej Rams /Foto Gość

We wtorek 15 września księża przewodnicy poszczególnych grup spotkali się z ks. Tomaszem Metelicą, nowym głównym przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Legnickiej. W przyszłym roku, jeżeli oczywiście sprawy związane z koronawirusem temu nie przeszkodzą, pątnicy wyruszą z Legnicy jak zwykle, czyli 29 lipca. Na Jasną Górę powinni wejść 7 sierpnia. Trasa będzie podobna do tej, którą szliśmy przed rokiem i w tym roku.

Podczas spotkania podsumowano tegoroczną sztafetową pielgrzymkę. Wzięło w niej udział łącznie około 450 osób. W przyszłym roku na trasę wyruszymy w nieco powiększonym składzie. Kolejna nowa grupa jednak nie tyle powstanie, co zostanie reaktywowana. Nosiłaby ona numer 7 i była nazwana pokutną. W przeciwieństwie do grup regionalnych, czyli obejmujących swoim zasięgiem określoną liczbę dekanatów, grupa pokutna obejmowałaby pielgrzymów z całej diecezji. W ten sposób wrócilibyśmy do wieloletniej tradycji Pieszej Pielgrzymki Legnickiej, podczas której przed laty pątnicy szukający w większym wymiarze modlitwy różańcowej czy oczekujący śpiewania bardziej tradycyjnych pieśni, odnajdywali to właśnie w grupie pokutnej. Przez wiele lat przewodnikiem grupy był ks. Ludwik Maciak, a następnie ks. Tomasz Aszurkiewicz oraz ks. Mariusz Habiniak.