Potrzeba dobrych rodziców

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 29/2020

publikacja 16.07.2020 00:00

Trwa unikatowa kampania „Mie(dź) Rodzinę”, która ma pomóc dzieciom znaleźć nowy, kochający dom.

Pozostający w instytucjonalnej pieczy zastępczej najmłodsi szukają nowych domów rodzinnych. Pozostający w instytucjonalnej pieczy zastępczej najmłodsi szukają nowych domów rodzinnych.
Jędrzej Rams /Foto Gość

Wielka firma KGHM Polska Miedź SA pokazała „ludzką twarz”, inicjując wyjątkową kampanię ukierunkowaną na najbardziej potrzebujących – dzieci, które pozostają w tzw. pieczy instytucjonalnej. Chodzi o domy dziecka i pogotowia opiekuńcze.

W powiatach na terenie zagłębia miedziowego, czyli w głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy w takiej właśnie pieczy instytucjonalnej przebywa około 300 dzieci. Niemal 40 z nich to maluchy poniżej 7. roku życia. Potrzebują jak najszybciej rodziców zastępczych. Bohaterami reklamy jest rodzina państwa Stefańskich z powiatu lubińskiego. Opiekują się dziewięciorgiem dzieci. W kampanii wspominają „pierwsze razy” swoich podopiecznych: pierwsze spojrzenie, pierwsze kroki, pierwszy uśmiech, pierwsze wakacje, pierwsze sukcesy czy wreszcie pierwsze wspólne urodziny. Motyw stał się inspiracją do powstania poruszającego spotu „Pierwsze (u)rodziny”. W ramach kampanii powstała strona www.miedzrodzine.pl, na której znajdują się praktyczne informacje o pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych oraz formularz zgłoszeniowy dla kandydatów. Ze strony KGHM projekt pilotuje Błażej Marzoch, który mówi, że pomysł na wspólne działanie to wynik kilku lat rozmów przedstawicieli kombinatu z różnymi jednostkami samorządowymi. − KGHM Polska Miedź SA od wielu lat prowadzi dialog społeczny z samorządami, które zainicjowały taką akcję. Widać, że z roku na rok coraz mniej osób decyduje się na bycie rodzicami zastępczymi. Sama kampania będzie trwała około pół roku. Przeprowadzono już badania. Powstanie spot telewizyjny, mamy zaplanowane wystąpienia w różnych mediach, zaistniejemy na portalach społecznościowych, chcemy też rozwinąć wolontariat na rzecz pieczy zastępczej. Naszym celem jest znalezienie kandydatów dla 40 najmłodszych dzieci z terenu Zagłębia Miedziowego, od niemowlęctwa do 7 lat, które powinny znaleźć się w rodzinach zastępczych zamiast w domach dziecka – mówił podczas konferencji B. Marzoch z Departamentu Komunikacji KGHM.