Cel – zaczerpnąć Ducha

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 25/2020

publikacja 18.06.2020 00:00

W tym roku w diecezji legnickiej nie odbyła się centralna procesja w ramach uroczystości Bożego Ciała. Diecezjanie świętowali na mniejszą skalę, ale nie mniej żarliwie.

Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy i przejście wokół świątyni. Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy i przejście wokół świątyni.
Jędrzej Rams /Foto Gość

Procesje odbywały się przy parafiach i najczęściej ograniczały do terenu wokół kościoła. Biskup legnicki liturgię tego dnia sprawował w katedrze o godzinie 10. W homilii zwrócił uwagę, że Eucharystia i przeistoczenie dokonujące się na ołtarzu nie odbywają się po to, byśmy byli pod wrażeniem tego niewątpliwego cudu, ale po to, byśmy spożywali ciało Chrystusa i wchodzili z Nim w komunię.

− Wiemy bardzo dobrze, że od tego, co spożywamy, zależy też w pewnej sensie efektywność naszego działania i myślenia. Jeżeli spożywamy ten Chleb, tę energię, to dlatego, żeby powodować rodzenie się w nas tej samej mocy, która jest w Jezusie Chrystusie. Jest to moc przyjmowania przeciwności, przechodzenia przez pragnienia, i ostatecznie ta moc powoduje, że zostaje w nas niszczona bariera murów rozdzielających wszelkie przejawy nieprzyjaźni i wrogości, a rodzą się pokój i komunia − mówił biskup. Podkreślał także, że komunia ta nie jest tylko kwestią wspólnoty z Jezusem, ale prowadzi też do komunii w małżeństwie, w życiu religijnym, w środowiskach pracy – wszędzie tam, gdzie są ochrzczeni.

Biskup Kiernikowski zwrócił uwagę na aspekt wspólnotowy świętowania. − Gdy dzisiaj oddajemy cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Chrystusa, prosimy o to, żebyśmy stawali się tym, co przyjmujemy, stawali się wspólnotą, ciałem Jezusa Chrystusa. Byśmy przeżywali tę przedziwną tajemnicę jako ludzie wolni od zniewolenia przez samych siebie, jako ludzie uzdolnieni do miłowania ponad siebie. W ten sposób oddajemy Mu największą cześć − mówił ordynariusz diecezji legnickiej.