Seniorom na pomoc

Jakub Zakrawacz

|

Gość Legnicki 13/2020

dodane 26.03.2020 00:00

W trudnej sytuacji pandemii koronawirusa, legniccy kapłani wyszli z inicjatywą wsparcia osób najbardziej potrzebujących i najbardziej narażonych.

▲	„Być dobrym jak chleb” można i w ten sposób. O. Piotr Kantorski w drodze do wiernych. ▲ „Być dobrym jak chleb” można i w ten sposób. O. Piotr Kantorski w drodze do wiernych.
archiwum o. Piotra Kantorskiego

Franciszkanie z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy gwarantują seniorom niezbędną pomoc w razie potrzeby. Sklep, apteka, lekarz… to miejsca, do których docierają kapłani. Do ich szlachetnej akcji może jednak dołączyć każdy.

– Krążąc po sieci, natrafiłem na akcje pomocy starszym. Postanowiłem zaproponować współbraciom wprowadzenie tego dzieła również w naszej parafii – mówi o. Piotr Kantorski OFMConv. – Większość naszych wiernych ma już swoje lata i szybko mogło się okazać, że ktoś pozostanie bez opieki – tłumaczy franciszkanin z kościoła pw. św. Jana.

Zapytaliśmy pomysłodawcę, czy trudno jest łączyć obowiązki kapłańskie ze wspomnianą posługą wśród osób starszych. – Z uwagi na odwołane katechezy i nabożeństwa wolnego czasu pozostaje więcej. Jestem szczęśliwy, kiedy sam mogę pojechać do osoby potrzebującej i zrobić jej zakupy, towarzyszyć rozmową czy po prostu samą swoją obecnością – dodaje zakonnik.

– Dostajemy różne telefony, część z zagranicy. Nasi na obczyźnie proszą, by zaopiekować się babcią, która jest tu na miejscu i potrzebuje np. żywności, lekarstw – tłumaczy o. Jan Janus OFMConv, proboszcz parafii. – Akcją zajęli się o. Piotr oraz o. Józef Cydejko – dodaje kapłan.

Szybko się jednak okazało, że wspomniani wyżej franciszkanie nie pozostaną sami – Tuż po ogłoszeniu dzieła zgłosiło się do nas kilka osób, które wyraziły chęć pomocy seniorom – mówi o. Piotr. – Ci ludzie dają piękne świadectwo na niełatwy przecież czas – tłumaczy zakonnik.

Pomoc w zakupie leków czy żywności to nie wszystko. Franciszkanie w razie potrzeby gwarantują również zawiezienie osoby chorej do przychodni. Aby zgłosić potrzebę pomocy seniorowi albo chęć aktywnego włączenia się w akcję, należy kontaktować się pod numerem tel.: (76) 724-41-77.