Legnica. Ruszyła OTK

Jędrzej Rams Jędrzej Rams

publikacja 04.12.2019 19:56

W kilkudziesięciu szkołach na terenie diecezji legnickiej odbył się pierwszy etap Olimpiady Teologii Katolickiej.

Legnica. Ruszyła OTK Uczennice II LO podczas pisania testu. Jędrzej Rams /Foto Gość

Jest to jedna z najstarszych olimpiad tematycznych, proponowanych licealistom. W tym roku odbywa się już 30. jej edycja. Głównym hasłem są słowa: "Dumni z Ewangelii i z Polski". Łączy ono słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver z przyszłorocznymi obchodami 100. rocznicy Cudu nad Wisłą.

Organizatorem jest archidiecezja przemyska. Tam więc pojadą zwycięzcy - najpierw etapu szkolnego, a potniej diecezjalnego. Ten drugi odbędzie się tradycyjnie w marcu. Wśród głównych nagród są m.in. indeksy na różne kierunki studiów wielu polskich uczelni wyższych.

Przykładowe pytania pierwszego etapu (kolejne pytania na następnych stronach):

2. Jaką postawą wykazali się uczniowie wobec pierwszego znaku Jezusa w Kanie Galilejskiej?

5. Papież Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 13 czerwca 1999 roku w Katedrze Warszawsko-Praskiej, na progu trzeciego tysiąclecia, poprosił wszystkich Polaków o zachowanie "dobrej tradycji". O jakiej "dobrej tradycji" mówił Ojciec Święty?

6. O jakim wzajemnym związku Eucharystii i Kościoła uczy Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 13 czerwca 1999 roku w katedrze Warszawsko-Praskiej?

10. Co Jezus nakazał uczyć posłanym przez Niego uczniom, gdy mieszkańcy miast i miejscowości ich nie przyjmą (Łk 10, 11-15)?

a) na oczach niegościnnych mieszkańców rozedrzeć swoje szaty;

b) na rynku miasta posypać głowy popiołem;

c) sprowadzić na nich gniew Boga i modlić się o ogień z nieba;

d) strząsnąć tym mieszkańcom proch, który przylgnął do nóg posłanych.

12. Które z miejsc szczególnie ważne w historii narodowej związane z "Cudem nad Wisłą" wspomina papież Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 13 czerwca 1999 w Katedrze Warszawsko-Praskiej?

a) Radzymin;

b) Płock;

c) Ciechanów;

d) Opole.

17. Do czego Jezus porównuje życie ucznia (Mt 5, 13-16)?

a) do soli;

b) do chleba;

c) do nieba;

d) do światła.

18. Definiując piąte przykazanie Dekalogu (Mt 5, 21-26) Jezus odwołuje się do dwóch pojęć. Wskaż je:

a) bezbożnik;

b) niegodziwiec;

c) złodziej;

d) Raka.