Podejmiesz się misji?

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 35/2019

dodane 29.08.2019 00:00

Po kilku latach do naszej diecezji powraca możliwość zdobycia uprawnień do nauczania katechezy w szkołach.

Można się tego dowiedzieć z komunikatu Wydziału Katechetycznego Diecezji Legnickiej: „W związku z tym, że w najbliższym czasie wielu katechetów zatrudnionych w szkołach uzyska uprawnienia emerytalne lub skorzysta z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, w roku akademickim 2019/2020 planujemy uruchomienie czterosemestralnych Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych w Legnicy”.

Oferta jest skierowana do nauczycieli różnych specjalności, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje i w przyszłości pracować jako katecheci w przedszkolach i podstawówkach (z wyjątkiem szkół specjalnych).

Opiekunem naukowym studiów w Legnicy jest ks. prof. Sławomir Stasiak, prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Słuchacze otrzymują indeksy PWT. Mogą również korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej wydziału.

Studia trwają cztery semestry. Zajęcia odbywają się w soboty w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Legnicy (pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1). Rekrutacja na pierwszy rok trwa do 20 września 2019 roku. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 76/ 724 41 18 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do15.00).