Misjonarka Julia

Michał Orda

|

Gość Legnicki 33/2019

dodane 15.08.2019 00:00

Kryzysy? Oczywiście. Bez nich nie będzie dobrych owoców głoszenia Słowa.

Dzieci na całym świecie czekają na uśmiech i poświęcenie im czasu. Dzieci na całym świecie czekają na uśmiech i poświęcenie im czasu.
Zdjęcia Julia Kaczor

Przed wakacjami w „Gościu Legnickim” pojawiły się artykuły opisujące wolontariuszki z Misji Salwator, które przygotowywały się do wyjazdu na misje. Pokazaliśmy, czym zajmuje się Asia Mackieło na Filipinach. Dzisiaj jest z nami inna wolontariuszka pochodząca z naszej diecezji – Julia Kaczor, mieszkanka Legnicy. Zgodnie z zasadami panującymi w salwatoriańskich misjach, pierwszy wyjazd wolontariuszy odbywa się do jednego z krajów europejskich.

Julia jeszcze rok temu nie pomyślałaby, że wakacje spędzi w Albanii. – Pod koniec września ubiegłego roku Pan Bóg postawił na mojej drodze Joannę Mackieło, która już wtedy była jedną z liderek naszego wrocławskiego regionu. Dzięki niej weszłam do wspólnoty Wolontariatu Misyjnego „Salvator”. Podczas warsztatów przygotowywaliśmy się na przykład do pracy z dziećmi. Najważniejszym elementem formacji jest jednak osobisty rozwój duchowy, dlatego jej nieodłącznymi elementami są Eucharystia, adoracja i konferencje – wymienia Julia. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu otrzymała błogosławieństwo misyjne w katedrze wrocławskiej i wyjechała do Albanii. – Wraz z pięcioma wolontariuszami Wolontariatu Misyjnego „Salvator” znajdujemy się na miesięcznej misji w albańskiej wiosce Bilaj, gdzie pieczę nad nami sprawuje posługujący tu od 11 lat padre Wojtek. Nasz dzień rozpoczynamy od jutrzni, medytacji oraz Mszy Świętej. Po śniadaniu zabieramy się za różnego typu prace porządkowe: sprzątanie domu, w którym mieszkamy, oraz kościołów. Popołudnia upływają nam na 3-godzinnych zajęciach sportowych, muzycznych i plastycznych z tutejszymi dziećmi i młodzieżą – tak opisuje pracę Julia. W wolnych chwilach, których nie ma zbyt wiele, może poznawać kraj i jego kulturę. – Jest to moja pierwsza misja, więc tak naprawdę nie wiedziałam do końca, czego mogę się spodziewać. Praca z dziećmi okazała się dość wymagająca, jednak z każdym dniem widać postępy naszej pięknej współpracy. Kryzysy są nieodłącznym elementem takiej posługi, jednak na każdym kroku można odczuć moc modlitwy, którą inni zanoszą w naszej intencji. Trudno uwierzyć, ale jesteśmy już na finiszu naszej misji w tym niesamowitym pod każdym względem miejscu. Mamy nadzieję, że nasza praca tutaj przyniesie piękne owoce – podsumowuje Julia. W Albanii katolików jest zaledwie 13 proc. Zgromadzenie salwatorianów trafiło do Albanii po upadku komunizmu, niewolącego ten kraj przez blisko 50 lat. W roku 1994 w okolice stolicy, Tirany, do małego miasteczka Bilaj przybyły salwatoriańskie siostry misjonarki. Po jakimś czasie trafił tam Polak, wówczas diakon, o. Dariusz Nowak SDS. Z czasem otwarto także drugą placówkę na północy kraju. Do dziś pracę w Albanii podjęło łącznie 10 salwatorianów. Obecnie czterech z nich (jeden Albańczyk i trzech Polaków) pełni posługę w dwóch wspomnianych parafiach: w Bilaj i Jubicë. Praca Julii obejmowała więc współpracę z salwatorianami. Wspomniana wcześniej Joanna, będąca teraz na Filipinach, mówiła, że ją i Julię pociągały słowa założyciela zgromadzenia salwatorianów. – Na misjach będzie mi towarzyszyć to samo hasło, które przyświeca salwatorianom. Ich założyciel, sługa Boży o. Franciszek Jordan, napisał: „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata, nie wolno ci spocząć”... – tłumaczyła Joanna. Salwatorianie, promując Wolontariat Misyjny „Salvator”, przekonują, że jest to grupa młodych ludzi skupiona przy zgromadzeniu salwatorianów, którzy pragną autentycznie żyć wiarą w Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata! Poprzez swój czas, zdolności, umiejętności, chęć pomocy i kreatywność pragną dzielić się własną wiarą oraz włączać w wielkie dzieło głoszenia Dobrej Nowiny w świecie. Czytając relacje z Albanii, widać, że to prawda.