W mocy Ducha

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 15/2019

publikacja 11.04.2019 00:00

Kilkuset nauczycieli religii zjechało w sobotę 6 kwietnia do Centrum Spotkań im. św. Jana Pawła II.

▲	To spotkanie jest elementem formacji duchowej i intelektualnej katechetów diecezji legnickiej. ▲ To spotkanie jest elementem formacji duchowej i intelektualnej katechetów diecezji legnickiej.
Jędrzej Rams /Foto Gość

Wramach III Sympozjum Katechetycznego oprócz modlitwy czekały tam na nich wykłady i wstępy zdolnej młodzieży. Hasłem dnia były słowa: „W mocy Ducha”. Dlatego też prelegenci w swoich miniwykładach odnieśli się pośrednio do działania Ducha Świętego.

Pierwszy przemawiał ks. Dariusz Kowalczyk z Warszawy, przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Opowiedział o początkach fundacji, które wzięły się z homilii papieskich o tematyce społecznej wygłoszonych podczas wizyty św. Jana Pawła II w Polsce w 1999 roku. Przypomniał też, że w lipcu kilkuset stypendystów fundacji przyjedzie do Legnicy na letni obóz wakacyjny.

Drugi prelegent, ks. Marek Korgul z diecezji świdnickiej, zapytał zgromadzonych, czy sakrament bierzmowania musi oznaczać pożegnanie młodych z Kościołem. Mówił o tym, jak nauka religii w szkole może wpłynąć na postawy religijne dzieci i młodzieży. Nie twierdził, że tylko katecheci mogą być odpowiedzialni za odejścia młodych od Kościoła, jednak próbował wskazać obszary, których „przepracowanie” może przynieść pozytywne owoce.