Dobrze jest posłuchać

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 46/2018

dodane 15.11.2018 00:00

– Co prawda można, a nawet powinno się czytać Biblię samemu, jednak tutaj, we wspólnocie, przeżywa się ją jeszcze uroczyściej – uważa pani Krystyna.

▲	Uczestnicy spotkania mówią, że zmieniło ono ich sposób patrzenia na Pismo Święte. ▲ Uczestnicy spotkania mówią, że zmieniło ono ich sposób patrzenia na Pismo Święte.
Jędrzej Rams /Foto Gość

We wtorek 6 listopada w Domu Biskupa Seniora przy ul. Poselskiej w Legnicy odbyła się trzecia celebracja słowa Bożego pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Na spotkanie przyszło ponad 30 osób, głównie świeckich, choć byli też księża i siostry zakonne. Biskup zaproponował rozważanie fragmentów Pisma Świętego z niedzieli 11 listopada.

Każde z czytań zostało poprzedzone odpowiednim komentarzem historycznym, a biskup dodawał komentarz egzegetyczny. Każdy z uczestników mógł podzielić się z innymi, które słowa szczególnie do niego dotarły. – Codziennie czytam Pismo Święte. Do liturgii niedzielnej przygotowuję się, rozważając wcześniej czytania mszalne. Taka celebracja to jednak coś więcej, bo dobrze jest posłuchać zdania kogoś innego. Każdy widzi dane słowo z Ewangelii ze swojej perspektywy – mówi Dariusz z parafii pw. NSPJ w Legnicy. – Jeżeli ktoś miałby obawy, że z powodu obecności biskupa może to być jakieś takie oficjalne, krępujące spotkanie, to po prostu zachęcam do przyjścia. Nie ma żadnej bariery! – zapewnia. – Tutaj doświadczyłam, że słowo Boże jest przepiękne – dodaje pani Krystyna. – Słuchając go, można rzeczywiście przemienić swoje życie, ponieważ w nim są zapisane plany Boga dla mnie, konkretnego człowieka. Co prawda można, a nawet powinno się czytać Biblię samemu, jednak tutaj, we wspólnocie, na celebracji, słowo Boże czyta się bardziej uroczyście. Inaczej się przeżywa spotkanie z nim oraz inaczej się w nie wsłuchuje. Nabożeństwo jest otwarte dla każdego. Każdy jeżeli tylko chciałby przeżyć głębszą medytację nad słowem, może czuć się zaproszony do udziału. Odbywać się ono będzie wieczorem w każdy pierwszy wtorek miesiąca.