Kompetentni do chrześcijaństwa

Jędrzej Rams Jędrzej Rams

publikacja 18.02.2018 17:36

W I Niedzielę Wielkiego Postu dla katechumenów rozpoczął się ostatni etap przygotowań do przyjęcia chrztu świętego.

Kompetentni do chrześcijaństwa Katechumeni liturgię przeżywali z poręczycielami oraz rodzicami chrzcielnymi. Jędrzej Rams /Foto Gość

W I Niedzielę Wielkiego Postu w legnickiej katedrze odbyła się liturgia, podczas której 9 katechumenów wpisało swoje imię do księgi wybranych. Z jednej strony było to wydarzenie symboliczne, lecz jednocześnie niosące realne konsekwencje, ponieważ od tego momentu wstąpili w okres bezpośredniego przygotowania do przyjęcia chrztu świętego. Wpisanie imienia jest bowiem potwierdzeniem wybrania przez Kościół tych osób i dopuszczenia do przyjęcia chrztu w Wigilię Paschalną. Stali się więc competentes - "ubiegający się o chrzest" a także illuminandi - "dążący do oświecenia".

- Przygotowywaliście się przez kilka miesięcy w prekatechumenacie. Uczyliście się wchodzić w ten zamysł, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Jezus przyszedł na świat, został odrzucony, zabity ale zmartwychwstał i przebaczył. Za chwilę, podczas liturgii, będę pytał waszych poręczycieli, czy to małe ziarenko wiary w tę prawdę o Jezusie Chrystusie już zaczęło w was kiełkować? Czy następuje już zmiana myślenia, ze starego pojmowania rzeczy, że "muszą być po mojemu", na rzecz myślenia z Ducha - "niech będzie jak Bóg chce"? Ta przemiana myślenia nie dokona się od razu. Ona rozwija się stopniowo. Katechumeni są właśnie stopniowo wprowadzani w tajemnicę Chrystusa i Kościoła. Dzisiaj przyjdziecie i przed tym zgromadzeniem potwierdzicie, że chcecie iść w nią głębiej. Potwierdzą to też poręczyciele, że wy zaczęliście już iść za Chrystusem. To jest bardzo ważne doświadczenie. Nie tylko wasze ale także doświadczenie Kościoła. Rodzenie waszej wiary jest też rodzeniem nowości dla Kościoła - mówił biskup Zbigniew Kiernikowski.

Czas Wielkiego Postu jest dla katechumenów czasem "oczyszczenia i oświecenia". Czekają ich jeszcze spotkania zwane skrutyniami a także obrzędy przekazania. To o nich możemy przeczytać w dokumencie "Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych": "Obrzędy przekazania, przez które Kościół powierza wybranym najstarsze dokumenty wiary i modlitwy, to znaczy Symbol wiary i Modlitwę Pańską, prowadzą do oświecenia katechumenów. W Symbolu wiary, który przypomina wielkie dzieła Boże dokonane dla zbawienia ludzi, zostają napełnieni wiarą i radością. W Modlitwie Pańskiej głębiej poznają nowego ducha dziecięctwa, dzięki któremu, zwłaszcza podczas zgromadzenia eucharystycznego, będą Boga nazywali Ojcem." Zwieńczeniem przygotowań będzie liturgia Wigilii Paschalnej podczas której przyjmą oni chrzest święty a także otrzymają sakrament bierzmowania oraz przystąpią do Komunii Świętej.