"To obowiązek i zobowiązanie"

Roman Tomczak Roman Tomczak

publikacja 13.02.2018 21:40

13 lutego 2011 r. Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu otrzymało zaszczytne imię Polaków Zesłanych na Sybir. To już siedem lat.

"To obowiązek i zobowiązanie" Na terenie szkoły rośnie dąb posadzony na pamiątkę Franciszka Zadrogi, przedwojennego policjanta, który zginął zamordowany w Katyniu Roman Tomczak /Foto Gość

Imię to nie jest tylko zaszczytem. Jest przede wszystkim obowiązkiem i zobowiązaniem do pielęgnowania pamięci o tych, których udziałem stała się krwawa golgota wschodu - powiedziała dziś Irena Sikora-Kołodyńska, dyrektor bolesławieckiej placówki, podczas szkolnych uroczystości rocznicowych. Dzisiejszy dzień to także 78. rocznica pierwszej masowej zsyłki na Sybir.

– Uważam, że w życiu każdego człowieka są chwile i wydarzenia niezwykłe, które na stałe zapisują się w jego pamięci. Są również chwile, wobec których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. Mamy teraz okazję do rozpamiętywania tego, co było, myślenia o tym, co jest, i do snucia wizji tego, co będzie – podkreśliła I. Sikora-Kołodyńska.

Podczas uroczystości wyróżniono Helenę Kowal Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” oraz tytułem Honorowego Obywatela Dolnego Śląska „Civi Honorario”. W imieniu marszałka województwa dolnośląskiego uroczystej dekoracji dokonał prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Ojciec Heleny Kowal, Franciszek Zadroga, był jedną z ofiar Katynia, a ona sama wraz z matką została deportowana na Sybir. Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir przyznało Helenie Kowal honorowy tytuł wychowawcy i nauczyciela.

– Głównym założeniem programu edukacji historycznej i obywatelskiej w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir jest przedstawienie uczniom najważniejszych zagadnień historycznych w odniesieniu do tematyki związanej z patronem szkoły, przy jednoczesnym kształtowaniu u nich odpowiednich postaw – mówi dyrektor. – Dużą uwagę poświęca się również budzeniu pamięci o Kresach i uświadamianiu uczniom, jak istotną rolę w formowaniu się naszej kultury i bytu narodowego odegrały wschodnie rubieże dawnej Rzeczypospolitej.

Program zakłada także m.in. integrację szkoły ze środowiskami Sybiraków i Kresowian.