Abyśmy umieli służyć

Roman Tomczak

|

Gość Legnicki 04/2018

publikacja 25.01.2018 00:00

Srebrny jubileusz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy zbiegł się z zakończeniem remontu placówki. W uroczystości wzięli udział m.in. prezes Adam Sekściński i bp Zbigniew Kiernikowski.

▲	Odnowiony kompleks poświęcił biskup legnicki. Mówił przy tym o potrzebie pielęgnowania wśród urzędników poczucia wspólnoty i komunii. ▲ Odnowiony kompleks poświęcił biskup legnicki. Mówił przy tym o potrzebie pielęgnowania wśród urzędników poczucia wspólnoty i komunii.
Roman Tomczak /Foto Gość

Legnicki oddział KRUS to 18 gmin, w których jest ok. 5 tys. ubezpieczonych i ponad 11 tys. osób pobierających różne świadczenia. To dlatego A. Sekściński z dużą satysfakcją podsumowywał ostatnie 25 lat, a zwłaszcza koniec remontu, który – jego zdaniem – znacznie ułatwi pracę urzędnikom i poprawi jakość usług oferowanych ubezpieczonym. – Dobre warunki pracy pomagają jednym i drugim w sprawnej komunikacji – zapewniał.

Jak mówił prezes, odremontowany budynek KRUS w Legnicy to nowoczesny i w pełni wyposażony obiekt. – Spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa. Jest także przyjazny osobom niepełnosprawnym. Zapewni interesantom obsługę na wysokim poziomie – obiecywał.

O relacjach pomiędzy urzędnikami a petentami mówił także bp Zbigniew Kiernikowski. Zwracając się do obecnych, przypomniał, że każda praca jest pełnieniem świadomie woli Pana Boga. – Sposób używania tych wszystkich narzędzi i pomieszczeń czy kształtowanie relacji jest też wyrazem służby człowiekowi. Prośmy Pana Boga, abyśmy umieli się tym wszystkim dobrze posługiwać, by służyć. By budowała się jedność między ludźmi. Bo człowiek jest stworzony do bycia w relacji z drugim człowiekiem – przekonywał biskup.

Hierarcha przypomniał także, że każda ludzka praca zawsze jest poświęceniem, wkładem oraz inwestowaniem. – Nie zawsze takim, które bezpośrednio zwraca się np. w formie jakiejś odpłatności, ale zwraca się w tym, że tworzy się wspólnota. Prośmy Pana Boga, aby ci, którzy tutaj pracują i będą pracowali, tak potrafili tym się posługiwać, żeby służyło budowaniu wspólnoty międzyludzkiej. Szczególnie w tej grupie społecznej, jaką są rolnicy, grupie nie zawsze dowartościowanej. Sam pochodzę z wioski, dlatego po części przynajmniej wiem, jak to bywa. Ta grupa społeczna ma bardzo wielkie znaczenie dla całej naszej społeczności. Rolnicy byli tymi, którzy żywili i bronili. O tym też musimy pamiętać – mówił ordynariusz legnicki.

Jubileusz był okazją do wręczenia wyróżniającym się pracownikom okolicznościowych medali.