Legnicki KRUS ma 25 lat

Roman Tomczak Roman Tomczak

publikacja 15.01.2018 18:48

Srebrny jubileusz obchodziła dziś placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy. Uroczystość zbiegła się z zakończeniem trwającego prawie dwa lata remontu placówki.

Legnicki KRUS ma 25 lat Wyremontowany kompleks poświęcił bp Zbigniew Kiernikowski. Ordynariusz legnicki mówił także o potrzebie pielęgnowania przez urzędników poczucia wspólnoty i komunii z innymi. Roman Tomczak /Foto Gość

W uroczystości wzięli udział m. in. Adam Sekściński, prezes KRUS, bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz legnicki, senator PiS Dorota Czudowska, posłowie Ewa Szymańska i Krzysztof Kubów (oboje z PiS), prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz przedstawiciele KRUS i organizacji rolniczych z różnych stron Polski.

Legnicki Oddział KRUS obsługuje 18 gmin, w których ma ponad 5 tys. ubezpieczonych i ok. 11,3 tys. osób pobierających różnego rodzaju świadczenia.

To dlatego prezes Sekściński z dużą satysfakcją podsumował okres ostatnich 25 lat, a zwłaszcza koniec remontu, który - jego zdaniem - znacznie ułatwi pracę urzędnikom i poprawi jakość usług oferowanych ubezpieczonym.

Legnicki KRUS ma 25 lat   W uroczystości wzięli udział pracownicy KRUS z wielu oddziałów w Polsce. Roman Tomczak /Foto Gość - Dobre warunki pracy pomagają jednym i drugim w sprawnej komunikacji. Pozwalają także uniknąć wielu problemów w kontaktach pomiędzy urzędem i obywatelem - powiedział. Zdaniem prezesa Sekścińskiego, odremontowany budynek KRUS w Legnicy to nowoczesny i w pełni wyposażony obiekt.

- Spełnia obecnie wszystkie kryteria bezpieczeństwa. Jest także przyjazny osobom niepełnosprawnym. Zapewni interesantom obsługę na wysokim poziomie - zapewnił.

O relacjach pomiędzy urzędnikami i petentami mówił także bp Zbigniew Kiernikowski. Zwracając się do obecnych przypomniał, że każda praca jest, przynajmniej dla wierzących, pełnieniem świadomie woli Pana Boga.

- Sposób używania tych wszystkich narzędzi, pomieszczeń, kształtowanie relacji, jest też wyrazem służby człowiekowi. Prośmy Pana Boga, abyśmy umieli się tym wszystkim dobrze posługiwać, by służyć. By budowała się jedność między ludźmi, komunia. Bo człowiek jest stworzony, by być w relacji do drugiego człowieka - przekonywał biskup.

- I to najpełniej stało się w Jezusie Chrystusie, który za cenę swego życia stał się "narzędziem przebłagania, pojednania i pokoju", jak to nazywa św. Paweł - mówił ordynariusz legnicki.

Hierarcha przypomniał także, że każda ludzka praca zawsze jest poświęceniem, wkładem oraz inwestowaniem.

- Nie zawsze takim, które bezpośrednio zwraca się np. w formie jakiejś odpłatności, ale zwraca się w tym, że tworzy się wspólnota. I o to także prosimy Pana Boga, aby pomieszczenia tego urzędu i ci, którzy tutaj pracują i będą pracowali, tak potrafili tym się posługiwać, żeby to służyło budowaniu wspólnoty międzyludzkiej. Szczególnie w tej grupie społecznej jaką są rolnicy, grupie nie zawsze dowartościowanej. Sam pochodzę z wioski, dlatego po części przynajmniej wiem, jak to bywa. Ta grupa społeczna ma bardzo wielkie znaczenie dla całej naszej społeczności. Rolnicy byli tymi, którzy żywili i bronili. O tym też musimy pamiętać - powiedział ordynariusz legnicki.

Legnicki KRUS ma 25 lat   Jubileusz był okazją do wręczenia wyróżniającym się pracownikom okolicznościowych medali. Roman Tomczak /Foto Gość Podczas spotkania kilkanaście osób wyróżniono okolicznościowymi medalami za szczególny wkład w pracę na rzecz KRUS.

Wszyscy obecni mogli zwiedzić świeżo wyremontowane pomieszczenia legnickiej placówki KRUS, gdzie na co dzień pracują 33 osoby.

Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy uruchomiono w 1993 r. Od chwili jego powstania dyrektorem, a obecnie kierownikiem, jest Józef Dzbanuszek, na którego ręce spłynęło dziś najwięcej podziękowań i życzeń.

Od samego początku swojej działalności oddział ściśle współpracował z innymi podmiotami w całej gminie, m. in. z Legnicką Kurią Biskupią, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Za tę współpracę Kazimierz Pleśniak, prezes legnickiego oddziału TPD, udekorował Adama Sekścińskiego honorowa odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.