Gotowi na nowy początek

Roman Tomczak Roman Tomczak

publikacja 10.12.2017 16:52

Eucharystia w intencji górników oraz ogłoszenie nowego, honorowego kanonika Kapituły Krzeszowskiej zdominowały niedzielę w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach.

Gotowi na nowy początek Polkowice uważane są za serce Zagłębia Miedziowego. Stąd górnicze Msze św. to tutaj wieloletnia tradycja. Roman Tomczak /Foto Gość

Na zaproszenie ks. Marka Pluskoty, proboszcza parafii MB Królowej Polski, oraz Radosława Pacha, dyrektora Zakładów Górniczych "Polkowice-Sieroszowice", w parafialnej świątyni gościł bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz legnicki.

Obok niego w barbórkowym spotkaniu uczestniczyli m.in. ks. dr  Józef Lisowski, kanclerz kurii biskupiej, górnicze poczty sztandarowe, członkowie zarządu i pracownicy kopalń KGHM oraz ich rodziny. 

W homilii do wiernych bp Zbigniew Kiernikowski nawiązał do Ewangelii drugiej niedzieli Adwentu.

- Święty Marek pisze tam o "początku Ewangelii Jezusa Chrystusa". My, chrześcijanie, jesteśmy tymi, którzy raz odrodzeni w chrzcie świętym, kiedy się w naszym ziemskim życiu staje początek nowości, stale, w każdej sytuacji, w każdym czasie, możemy przeżywać początek nowości. (...)

Słowo "początek" oznacza także zasadę, pryncypium, koncepcję, plan. Wy, panowie i panie górnicy wiecie, że aby cokolwiek móc zrobić, otworzyć nowy szyb czy nowy chodnik, trzeba mieć koncepcję. Nie wystarczy czegoś zacząć. Trzeba mieć koncepcję co to ma być? Jak to robić? Czemu to ma służyć?

Właśnie takie znaczenie ma to pierwsze zdanie: "Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa". Oznacza wejście w ludzkość, w nasze życie, innego pryncypium. Bo my, jako ludzie zrodzeni w grzechu chcemy, żeby było pomyślnie tutaj, i mamy do tego prawo.

Chcemy osiągnąć sukces, zdobyć pewne dobra, stworzyć sobie pewne warunki życiowe, i to wszystko słusznie. Ale to nie wystarczy. Bo wiemy, że jesteśmy wszyscy śmiertelnymi. Że wiele rzeczy nas zaskakuje i czasami nie wiemy, co z tym zrobić.

Dlatego w naszym działaniu potrzebna jest także inna koncepcja, inny początek. Ten, który spełnił się w Jezusie Chrystusie. Jaka to koncepcja? Co się w Nim stało? Przyjął naszą ludzką naturę, przeżył odrzucenie, przeżył największy kataklizm życiowy, bo będąc wszechmocny nie obronił siebie. Pozwolił, żeby pozornie zło zwyciężyło, ale wyszedł jako Zmartwychwstały by przebaczać.

Ten początek może w nas, chrześcijanach, stawać się codziennie, w każdej sytuacji. Także wtedy, kiedy rzeczy dzieją się inaczej, niżbyśmy chcieli. (...) Niech nasza dzisiejsza modlitwa broni nas przed pojęciem tylko ludzkiego sukcesu, bo wtedy staniemy się niewolnikami samych siebie.

Owszem, musimy pracować nad tym wszystkim, co jest ludzką pomyślnością. Ale nie wolno nam jej ubóstwiać, bo staniemy się jej niewolnikami. Musimy otwierać się na to, co Bóg do nas mówi. Szczególnie wtedy, kiedy przeżywamy różne trudne momenty, które są istotną częścią naszego życia.

Obyśmy nie wpadli w nieprawość, przekłamanie, że w naszym życiu wszystko musi być tak, jak my chcemy, bo to się nie uda. Ale jeśli przyjmiemy pocieszenie którym jest Duch Święty, który mówi: "Wejdź w te wszystkie trudne sytuacje. Przyjmij krzyż. Przyjmij trud. Bądź solidarny z drugim, współdziałaj.

Nie poddawaj drugiego człowieka sobie, tylko jemu służ, wówczas ta zasada o początku Ewangelii będzie kształtował nasze relacje w duchu Jezusa Chrystusa - mówił w homilii bp Zbigniew Kiernikowski.

O powierzenie w modlitwie Jezusowi Chrystusowi całego górniczego stanu prosił ordynariusza legnickiego Radosław Pach, dyrektor kopalni "Polkowice-Sieroszowice", kiedy dziękował za obecność biskupa Zbigniewa w Polkowicach i przewodniczenie Eucharystii.

Na zakończenie Mszy św. odbyła się uroczystość ogłoszenia dekretu biskupa legnickiego o mianowaniu ks. Marka Pluskoty, proboszcza parafii w Polkowicach, honorowym kanonikiem Kapituły Krzeszowskiej.

Odczytania tego aktu dokonał ks. Józef Lisowski, prepozyt Kapituły Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

- Nie ukrywam wzruszenia z tego faktu, bo nasza ponad 40-letnia znajomość z księdzem Markiem przynosiła i przynosi wiele owoców. Dzisiaj, w obecności tak wielu parafian i górników, włączymy księdza Marka do grona kanoników krzeszowskich - mówił kanclerz legnickiej kurii.

Ks. Pluskota włożył na siebie strój kanonicki, złożony z białej komży, czerwonego mucetu, biretu z czerwonym pomponem oraz krzyża na łańcuchu.

- Niech ten strój przypomina o godności, a jednocześnie o zadaniach, jakie spoczywają na kanonikach krzeszowskich - zwracał się do nowego kanonika biskup Zbigniew.

Górnicze Msze św. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach mają wieloletnią tradycję. Rozpoczął je celebrować ks. Marian Kopko, budowniczy kościoła parafialnego, później duszpasterz górniczej "Solidarności", a obecnie kustosz sanktuarium maryjnego w Krzeszowie oraz kanonik Kapituły Krzeszowskiej.

W tym roku oprawę muzyczną barbórkowej Mszy św. w Polkowicach zapewniła orkiestra górnicza ZG "Polkowice-Sieroszowice".