To nie ozdoba, to część liturgii

Roman Tomczak Roman Tomczak

publikacja 20.10.2017 12:03

- Nie ma liturgii bez muzyki. Dlatego w każdej parafii powinien być organista, schola i chór. Niestety, nie w każdej są - mówi bp Stefan Cichy, współautor najnowszej instrukcji KEP o muzyce kościelnej.

To nie ozdoba, to część liturgii Bp Stefan Cichy przybliżył zebranym treść najnowszej instrukcji KEP i przypomniał dzieje muzyki liturgicznej w historii Kościoła Roman Tomczak /Foto Gość

14 października, podczas zebrania plenarnego w Lublinie, Konferencja Episkopatu Polski przyjęła instrukcję o muzyce kościelnej. Jak napisano w komentarzu do tego dokumentu, wprowadzenie jej norm ma na celu „podniesienie poziomu wykonywanej muzyki kościelnej, a także nadanie należnej godności i powagi świętym obrzędom sprawowanym na chwałę Bożą i uświęcenie wiernych”.

Omawianiu poszczególnych punktów tej instrukcji poświęcił swoje wystąpienie bp Stefan Cichy. Biskup-senior diecezji legnickiej, będąc członkiem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Komisji Episkopatu Polski, został zaproszony do prac w podkomisji ds. muzyki kościelnej. Biskup Stefan przypomniał, że muzyka i śpiew towarzyszyły liturgii od początków Kościoła.

- Bardzo wcześnie wprowadzono zapisy nutowe do liturgii. Muzyka kościelna była wtedy zdominowana przez chorał gregoriański. W średniowieczu pojawiły się śpiewy ludowe. Ale prawdziwa troska o kształt muzyki kościelnej pojawiła się dopiero na początki XX wieku - mówił prelegent. Przypomniał, że muzyka i śpiew liturgiczny ulegały deformacjom, oddalając się od kanonu wyznaczonego przez Kościół.

- Przełomowe były dokument „Motu prioprio” papieża Piusa X i następujący po nim dekret o muzyce kościelnej, oraz encyklika Piusa XII z 1955 r. „Musicae sacrae disciplina” z instrukcją, jak wprowadzić ją w życie - zaznaczył bp Cichy.

Hierarcha przypomniał, że muzyce w liturgii wiele uwagi poświęcił Sobór Watykański II, wydając dekret „Musicam sacram”. O potrzebie stałej troski o kształt muzyki liturgicznej mówił często Jan Paweł II (m.in. w encyklice „Ecclesia de Eucharistia” czy w chirografie na 100-lecie „Motu proprio” Piusa X), zwracając się do muzyków kościelnych.

Wiele miejsca temu tematowi poświęcał w swoich pismach i mowach Benedykt XVI. Biskup Stefan powiadał także o szczegółach powstawania najnowszej instrukcji o muzyce kościelnej, ogłoszonej w połowie tego miesiąca przez KEP. Podkreślił, że było to ukoronowanie kilkunastu lat prac, prowadzonych m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, które przygotowało stosowny projekt. 

- Efektem jest dokument, który wyraźnie określa, co wolno, a czego nie wolno w muzyce kościelnej. Przypomina, że muzyka kościelna nie jest ozdobą liturgii, ale jej integralną częścią - zaznaczył biskup Cichy. Dodał, że celem wykonywania tej muzyki jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie ducha wspólnoty. Powiedział, że w świątyniach może być wykonywana jedynie muzyka kościelna, religijna, sakralna i liturgiczna, a jej podstawą - zgodnie z ustaleniami soborowymi - jest chorał gregoriański.

Bp Stefan Cichy przewodniczył także Mszy św. rozpoczynającej jubileuszowe spotkanie DLP ’90. Przy ołtarzu w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy asystowali mu m.in. wykładowcy legnickiego seminarium. Eucharystia była sprawowana w 33. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. To właśnie tej postaci biskup Cichy poświęcił najwięcej miejsca w swojej homilii.

- Ksiądz Jerzy organizował ludzi pracy, był kapelanem Solidarności, nawet w wojsku dawał wyraz swojej wiary. Przypominał, aby zło dobrem zwyciężać. Że człowiek pobożny to człowiek męstwa. Nie bał się. Uprowadzony, torturowany, wrzucony do Wisły, dał wyraz wiary. Był i jest przykładem dla innych - mówił bp Stefan. Przypomniał także, że Legnica była drugą - po warszawskiej - diecezją, gdzie do kalendarza liturgicznego wpisano wspomnienie tego błogosławionego.

- Księdza Popiełuszkę łączyły także więzi przyjaźni z wieloma naszymi diecezjalnymi kapłanami. Tutaj miał swoje Msze prymicyjne. Jego kult jest w naszej diecezji szczególnie silny - podkreślał bp Stefan.

Jubileuszowe, 300. Spotkanie DLP ’90 w Legnicy odbyło się nie jak zwykle w klasztorze franciszkańskim przy ul. Rataja, ale we wnętrzach legnickiego WSD. Stanisław A. Potycz, przewodniczący kapituły duszpasterstwa, przypomniał w zarysie jego prawie 30-letnią historię. Podkreślił jego wkład w przygotowanie procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego i jego żony Anny, oraz przygotowanie wizyty Jana Pawła II w Legnicy 1997 roku.