Reprodukcja czy stworzenie?

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 42/2017

dodane 19.10.2017 00:00

To, co było przez dziesiątki wieków przedmiotem ludzkich marzeń i iluzji, dzisiaj stało się rzeczywistością. Czy to jednak dobrze?

▲	Konferencje AK dotykają zawsze aktualnych problemów Polaków. ▲ Konferencje AK dotykają zawsze aktualnych problemów Polaków.
Jędrzej Rams /Foto Gość

Na zakończenie Tygodnia Papieskiego w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej odbyła się tradycyjna sesja naukowa AK. Na początku Jan Zimroz, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, podkreślał, jak ważne jest zachowanie i popularyzowanie nauczania papieża Polaka:

– My, pokolenie dorosłych Polaków, otrzymaliśmy niezwykły dar, mogąc spotkać św. Jana Pawła II i słuchać jego mądrej nauki. To zobowiązuje nas do przekazywania jej dalej – mówił prezes. – Człowiek i Biblia znajdowały się zawsze w centrum nauczania Jana Pawła II. Z pewnością dzisiaj, rozważając miejsce człowieka w świecie, będziemy nawiązywać do myśli papieża Polaka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż, ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski. Jako pierwszy wystąpił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z prelekcją „Człowiek – reprodukcją czy stworzeniem?”. Kapłan, wychodząc od opisów stworzenia człowieka, poprzez przykłady literatury światowej, aż po dywagacje o współczesnej technologii, zadał pytanie, gdzie się kończy stworzenie Boga a zaczyna zwykła technika reprodukcyjna. – To, co było przez dziesiątki wieków przedmiotem ludzkich marzeń i iluzji, dzisiaj stało się rzeczywistością. Czy jednak kwestia dowolnych ingerencji w ludzkie życie naprawdę pozostaje dowolna? Czy życie w ogóle, a zwłaszcza życie człowieka, jest zwykłym procesem biologicznym, czy raczej ingerencją Boga? – pytał prelegent. – Św. Jana Paweł II pisał w 1994 r. w liście do rodzin: „(...) Gdy z małżeńskiej jedności dwojga rodzi się nowy człowiek, to przynosi on z sobą na świat szczególny obraz i podobieństwo Boga samego: w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby”. Jakież to przepiękne! Jakież wielkie! To zdanie, wobec którego można prowadzić roczny wykład monograficzny albo po prostu zamilknąć i trwać na kolanach – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz.