Choinka z kontenera

Jędrzej Rams Jędrzej Rams

publikacja 23.12.2016 16:32

Nadleśnictwo Legnica sprzedawało w tym roku drzewka w ich mateczniku. Tam gdzie one się rodzą...

Choinka z kontenera Drzewka prosto od Lasów Państwowych Jędrzej Rams /Foto Gość

Tradycją polskiej wigilii jest strojenie w tym dniu drzewka przywiezionego z lasu. O ile nie zostało ono kupione z hodowli prywatnej, to możliwością zakupu służą nam Lasy Państwowe. W Nadleśnictwie Legnica w tym roku drzewka sprzedawano w szkółce leśnej w Miłogostowicach.

- Sprzedaż drzewek choinkowych to nasza działalność dodatkowa – zastrzega Rafał Palczewski, leśniczy.

To prawda, bo miłogostowicka szkółka to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce. Tutaj „rodzi” się rocznie kilka milionów sadzonek, czyli malutkich drzew. Specyfika tej hodowli polega na tym, że nasiona zasiewane są do malutkich niby doniczek, czyli kontenerów. Dzięki temu system korzeniowy jest zakryty podczas przesadzania docelowo do lasu. To z kolei sprawia, że procent sadzonek, które zadomawiają się w miejscu nasadzenia jest o wiele wyższy a przez to i sadzenie lasu staje się relatywnie oszczędniejsze.

- Nasza hodowla służy głównie lasom z obszaru Dolnego Śląska. Zdarzają się przypadki sprzedaży innym podmiotom, lecz służymy głównie dolnośląskim nadleśnictwom – mówi .

W Miłogostowicach rodzą się głównie sosny, świerki, modrzewie ale także klony, jawory, buki, dęby i olsza. Nie brakuje też czereśni ptasiej, jabłoni, gruszy i dzikiej róży.

Aktualnie w szkółkach Lasów Państwowych rocznie produkowanych jest miliard sadzonek drzew i krzewów leśnych. Produkcja specjalistyczna stanowi około 8 proc. tej produkcji, czyli około 80 mln sztuk i udział ten z roku na rok rośnie. Odbywa się ona w 14 szkółkach kontenerowych, wśród których wydajności szkółek w nadleśnictwach Rudy Raciborskie i Gidle na terenie dyrekcji katowickiej przekraczają 10 mln sztuk rocznie.

Na terenie dyrekcji wrocławskiej, we wszystkich nadleśnictwach rocznie produkowanych jest około 50 mln sztuk sadzonek drzew i krzewów leśnych.