Ze znakiem ryby

Roman Tomczak

|

Gość Legnicki 47/2016

publikacja 17.11.2016 00:00

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata to patronalne święto Eucharystycznego Ruchu Młodych, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Apostolatu Modlitwy oraz Akcji Katolickiej.

Niedzielną uroczystość bardzo wyjątkowo będą celebrować członkowie diecezjalnej Akcji Katolickiej, którzy zaplanowali na ten dzień spotkanie w auli legnickiego WSD.  Niedzielną uroczystość bardzo wyjątkowo będą celebrować członkowie diecezjalnej Akcji Katolickiej, którzy zaplanowali na ten dzień spotkanie w auli legnickiego WSD. 
Roman Tomczak /Foto Gość

W diecezji legnickiej do stowarzyszeń tych należy kilka tysięcy osób. Bardzo liczna i rozbudowana w swoich strukturach jest Akcja Katolicka, która zrzesza obecnie ponad 200 członków. Powstała w diecezji w 1995 roku. Jej misją jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej i organizowanie katolików świeckich do współpracy z hierarchią w misji Kościoła.

Eucharystyczny Ruch Młodych w diecezji legnickiej ma swoje wspólnoty w kilkunastu parafiach diecezji, m.in. w Chojnowie, Kamiennej Górze, Nowogrodźcu i Legnicy. Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata jest jedną z najważniejszych uroczystości w ERM. Od 5 lat w jej przeddzień w Chojnowie odbywa się diecezjalny zjazd ruchu. – W tym roku skupimy się na temacie posłannictwa i apostolstwa – mówi Olga Niemasik z ERM w Chojnowie. – Dlatego zaproponowaliśmy, aby dzieci przywiozły ze sobą symbol ryby. Swoje oddziały i koła ma w terenie również Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej. – Każdego roku staramy się poprzedzić ten dzień trzydniowymi rekolekcjami. Kończy je Msza św. w katedrze i złożenie przyrzeczenia przez nowych członków – wyjaśnia Anna Zenka z legnickiego KSM. Celem statutowym stowarzyszenia jest m.in. kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła. Misją Apostolatu Modlitwy, którego struktury powstały w diecezji legnickiej w 1993 r., jest przede wszystkim rozbudzanie życia duchowego i apostolskiego swoich członków poprzez pogłębianie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy działają m.in. w Legnicy, Kamiennej Górze i Mirsku.