III Forum Kół Przyjaciół Dzieci

Roman Tomczak Roman Tomczak

publikacja 07.11.2016 08:31

Legnicki Oddział Miejski TPD zrzesza 140 kół. To najliczniejszy oddział w Polsce. Z kolei cały okręg dolnośląski TPD składa się obecnie z 260 Kół. To znaczy, że mamy ich więcej niż we wszystkich trzech pozostałych okręgach w Polsce!

III Forum Kół Przyjaciół Dzieci Forum było platformą wymiany opinii i doświadczeń osób zaangażowanych w dzałalność szkolnych kół TPD Roman Tomczak /Foto Gość

Nic dziwnego zatem, że to Oddziałowi Miejskiemu TPD w Legnicy powierzono organizację III Forum Kół Przyjaciół Dzieci. Debatowano głównie o tym, jak usprawnić działanie, i tak już nieźle funkcjonujących, oddziałów TPD, a w szczególności ich podstawowych komórek. Dwudniowe forum podzielono na część pokazową i dyskusyjną.

W pierwszej, zorganizowanej we wnętrzach Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy szeroko omawiano przykład działalności legnickiego Oddziału Miejskiego TPD. Kazimierz Pleśniak, jego wieloletni prezes, przedstawił referat o działalności podległych mu kół. Potem obrady przeniosły się do pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Jordana.

Tego samego dnia odbyły się także sesje wyjazdowe do 19 najlepiej funkcjonujących szkolnych Kół TPD w regionie. Goście odwiedzili m. in. koła w Legnicy, Jaworze, Lubinie, Chojnowie, Legnickim Polu, Niedźwiedzicach i Złotoryi.

- Wszędzie byli obecni dyrektorzy tych szkół, którzy podkreślali, że TPD wzbogaciło życie ich placówek, organizując wolontariat, materialna i niematerialną pomoc dla potrzebujących czy konkursy oraz festyny – relacjonował z dumą Kazimierz Pleśniak. Na zakończenie pełnego wrażeń dnia 15 Kół TPD pokazało prezentacje multimedialne nt. swojej codziennej pracy.

- Jednym z nich było nasze Koło TPD z Chojnowa - chwalił prezes legnickiego oddziału TPD. Przewodniczącą Koła, działającego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie, jest Aleksandra Halikowska. Mówi, że sukces szkolnych Kół TPD w dużej mierze zależy od satysfakcji, jaką osoby je tworzące czerpią z pomagania innym. - Dlatego w tym roku wprowadziliśmy u siebie wolontariat - informuje.

Obecnie do prowadzonego przez nią Koła TPD należy 15 nauczycieli i 14 wolontariuszy w wieku 8-9 lat. Z wolontariatem na co dzień, i to od wielu lat, styka się Elżbieta Michalak, przewodnicząca Koła TPD przy Szkole Podstawowej nr 8 oraz Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

- W podstawówce mam 44 wolontariuszy. Nie mniej w liceum salezjańskim. Dodatkowo 18  osób należy do Koła TPD. Aby móc to wszystko utrzymać i jeszcze chcieć rozszerzać swoją działalność, trzeba samemu dużo pracować, nie oszczędzać się i w ten sposób dawać przykład. Innego sposobu nie ma. Najlepszym dowodem na to jest nasz prezes, Kazimierz Pleśniak. Ciśnie nas i wymaga. Ale tylko dzięki temu można osiągnąć takie efekty - uważa. 

W III Forum Kół Towarzystw Przyjaciół dzieci wzięli udział m. in. minister Marek Michalak - rzecznik praw dziecka, Wiesław Kołak - prezes Zarządu Głównego TPD, Józef Bogdaszewski, prezes Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD, przedstawiciele samorządów ( w tym n. in. wiceprezydenci Legnicy i Jeleniej Góry), kuratorium oświaty, oraz 80 przedstawicieli najaktywniejszych kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z całego Dolnego Śląska.

Podczas forum Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu ogłosił, że decyzją z dn. 29 października Kapituła przyznała Order Uśmiechu Kazimierzowi Pleśniakowi, prezesowi TPD w Legnicy, wieloletniemu działaczowi społecznemu na rzecz dzieci i młodzieży. Wręczenie słonecznego medalu zaplanowano na I kwartał przyszłego roku.

W trakcie Forum medalem dr Henryka Jordana odznaczono dr. Tadeusza Samborskiego, Grzegorza Żądło i Izabelę Jokiel. Natomiast odznaką „Przyjaciel Dziecka” wyróżniono Grzegorza Szczepaniaka, dyrektora legnickiego Centrum Kultury. W forum wzięli udział przedstawiciele Kół TPD m. in. z Legnicy, Lubina, Świerzawy, Jeleniej Góry, Lubania, Pieńska, Kamiennej Góry, Bolesławca, Wambierzyc, Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzycha, Radkowa, Złotoryi, Polkowic, Budziwojowa, Krotoszyc i Bieniowic.

Podsumowaniem III Forum Kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci będzie wydawnictwo zawierające podstawowe tezy i refleksje z dwudniowego spotkania. Warto przypomnieć, że za niespełna trzy lata, w 2019 roku, będziemy obchodzić setną rocznicę powstania TPD.