70 lat Cechu Rzemiosł Różnych

Roman Tomczak Roman Tomczak

publikacja 18.10.2016 14:00

Rzemieślnicy mieli ogromny wpływ na odbudowę Bolesławca i zapewnili sprawne funkcjonowanie miasta już w pierwszych powojennych latach.

70 lat Cechu Rzemiosł Różnych Cech Rzemiosł Różnych w Bolesławcu należy do najstarszych w diecezji. Pierwsi rzemieślnicy założyli go tuż po wojnie Roman Tomczak /Foto Gość


W wydanej z okazji jubileuszu publikacji znajdziemy informacje, że w pierwszym zachowanym wykazie Cechu z 1946 r. figuruje 106 rzemieślników i kupców.

"Przeważają piekarze, masarze i rzeźnicy, jest też ślusarz, zegarmistrz i kowal", czytamy w książce „70 lat Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu 1946-2016”, wydanej przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu na zlecenie Cechu.

W 1949 roku w Bolesławcu dominowali piekarze, rzeźnicy i szewcy, wśród rzemieślników pojawia się aptekarz i fotograf. Na przestrzeni lat bolesławieckie rzemiosło i przedsiębiorczość ulegało zmianom, a wraz z nim przeobrażał się Cech.

Dziś Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu skupia 148 członków, dominują zakłady fryzjerskie, dużą grupę stanowią firmy budowlane i zakłady mechaniki pojazdowej. Cech prowadzi aktywną działalność społeczno-organizacyjną, oświatową i gospodarczą oraz reprezentuje interesy swoich członków. Funkcję Starszego Cechu pełni obecnie Marzena Kruk.